Martyna Kreftaabsolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.  W Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się produkcją wydarzeń kulturalnych oraz koordynacją projektu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki. Członkini stowarzyszenia „Kamienicki Młyn” działającego na rzecz rozpowszechniania kultury kaszubskiej. 

e-mail: martyna.krefta[at]ikm.gda.pl