Natalia Cyrzan, fot. Renata DąbrowskaAbsolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja: translatoryka), studiowała także aktorstwo i reżyserię w ramach stypendium na University of Northern Iowa w Stanach Zjednoczonych. Laureatka nagrody rektora UG dla najlepszych studentów w roku 2002 oraz nagrody Miasta Gdańska dla młodych twórców w dziedzinie kultury w roku 2010. W IKM pełni funkcję kierownika projektów i tworzy lub współtworzy Streetwaves, Narracje, cykle wykładów i spotkań oraz koncerty realizowane zarówno w siedzibie Instytutu jak i w innych przestrzeniach Gdańska. Zrealizowała też m.in. cykl pt. BYOB – Bring Your Own Beamer i wydarzenie łączące muzykę i sztukę pt. „Pożegnanie ze światem”. Interesuje się teatrem, sztuką oraz literaturą – prywatnie tłumaczy literaturę i poezję, m.in. Dereka Jarmana. Ostatnio rozwija swoją wiedzę w dziedzinie animal studies. Mieszka w Górnym Wrzeszczu.

e-mail: natalia.cyrzan[at]ikm.gda.pl