Otwarty IKM dla Ukrainy – to edycja pilotażowa programu, który pozwala zrealizować autorskie pomysły na działania kulturalne, edukacyjne lub społeczne z pomocą i wykorzystaniem zasobów Instytutu Kultury Miejskiej.

Tym razem kierujemy nasz nabór do obywateli Ukrainy przebywających w Gdańsku i regionie, przede wszystkim do osób które przyjechały do województwa pomorskiego po 24 lutym 2022.

Celem programu jest wsparcie, integracja i aktywizacja przez kulturę. Do programu mogą się zgłaszać zarówno pełnoletnie osoby indywidualne (animatorzy, twórcy, artyści, edukatorzy, aktywiści), jak i zespoły, grupy nieformalne oraz kolektywy artystyczne. 

W ramach Otwartego IKM można zrealizować m.in.: warsztaty rękodzielnicze, ekologiczne, literackie, fotograficzne, spotkania autorskie, kameralne koncerty, prezentacje bajek dla dzieci, wykłady, debaty, prezentacje. Możliwe jest także przeprowadzenie działań prezentujących ukraińską kulturę i sztukę (np. w formie otwartych wykładów).  Formuła ma charakter otwarty, uczestnik może zgłosić każdy rodzaj wydarzenia, które będzie możliwe do realizacji w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń. Realizację działań kierujemy do społeczności ukraińskiej, w szczególności do młodzieży, matek z dziećmi oraz seniorów. 

Zachęcamy wszystkie aktywne osoby do realizowania pomysłów ze wsparciem finansowym, merytorycznym i technicznym Instytutu Kultury Miejskiej.

Відкритий ІКМ для України – це пілотний випуск програми, що дозволяє втілювати авторські ідеї для культурної, освітньої чи громадської діяльності за допомогою та з використанням ресурсів Інституту міської культури.

Цього разу ми скеровуємо наш набір до громадян України, котрі перебувають в Гданську і регіоні, передусім до осіб, котрі приїхали в поморське воєводство після 24 лютого 2022 року.

Метою програми є підтримка, інтеграція та активізація через культуру. До участі в програмі можуть зголошуватися як повнолітні особи індивідуально (аніматори, творці, митці, освітяни, активісти), так і команди, неформальні групи і мистецькі колективи.

В рамках Відкритого ІКМ можуть втілити між іншим: ремісничі (рукоділля), екологічні, літературні, фотографні майстер-класи, авторські зустрічі, камеральні концерти, сценізація казок для дітей, лекції, дебати, презентації. Також можна проводити заходи з презентації української культури та мистецтва (наприклад, у формі відкритих лекцій). Це формула відкритого типу, тобто учасник може подати будь-який жанр заходу, який можна буде провести в стінах Інституту міської культури, враховуючи його умови та обмеження. Скеровуємо цю ініціативу до української громади, особливо до молоді, матерів з дітьми, літніх людей.

Заохочуємо всіх активних людей до реалізації своїх ідей за фінансової, змістовної та технічної підтримки від Інституту міської культури.

Otwarty IKM dla Ukrainy. Informacje o zrealizowanych projektach:

https://otwarty.ikm.gda.pl/otwarty-ikm-dla-ukrainy/