Windows

Performans

Windows to rodzaj przedstawienia w przestrzeni miejskiej, które odbywa się przy udziale publiczności sterującej akcją poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno spraw codziennych, jak i kwestii egzystencjalnych.

(Gari Garaialde / BostokPhoto)

Mieszkańcy wybranego budynku otrzymują różnokolorowe lampki, którymi oznaczają w oknach odpowiedzi na zadawane pytania. Po oświetlonej takimi samymi kolorami ulicy sąsiadującej z budynkiem, uczestnicy przesuwają się w stronę koloru oznaczającego odpowiedź, której chcą udzielić. Zadawanym pytaniom towarzyszy seria performansów związanych z tematyką poruszanych kwestii.

Inspiracją dla projektu był protest, który odbył się w San Sebastian/Donostii: mieszkańcy, sprzeciwiając się wprowadzeniu nowego prawa, wywieszali worki na śmieci ze swoich balkonów. Podczas gdy ludzie często borykają się z poczuciem, że ich zdanie jest niesłyszalne, okna ich domów mogą służyć jako platforma dla wyrażania opinii. Masowość, a co za tym idzie, widzialność przedsięwzięcia sprawiają, że wyrażanego zdania nie można zignorować.

Przygotowując projekt, artyści pracują z lokalną społecznością w celu ustalenia serii pytań, odnoszących się bezpośrednio do realiów danego miejsca.

Performans z udziałem tancerzy Dzikistyl Company (Wioleta Fiuk, Patryk Gacki).

Artyści realizujący projekt:

Michael Hanna (Belfast, Północna Irlandia) – absolwent Uniwersytetu w Ulsterze, na którym studiował sztukę oraz Edinburgh College of Art (specjalizacja: rzeźba). Hanna prezentował swoje prace na wystawach w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami (m.in. w Stanach Zjednoczonych i Tajwanie). Jego pierwsza wystawa indywidualna zatytułowana „Wkalkulowany błąd” zorganizowana została w w Belfaście – projekt eksplorował w jaki sposób unikanie zdrowego rozsądku odbija się na życiu jednostki. Prace, które tworzy w ostatnim okresie przyjmują formy instalacji dźwiękowych i wideo, kolaży oraz rzeźb.

Asier Zabaleta (San Sebastian/Donostia, Hiszpania) – Akademię Sztuk Pięknych porzucił, by studiować taniec i teatr (San Sebastian, Bilbao i Zürich). Zanim przyłączył się do szwajcarskiej grupy teatralnej ALIAS, z którą uczestniczył w realizacji 6 przedstawień teatru tańca, szeregu żywych wystaw i improwizacji, współpracował z kilkoma europejskimi grupami teatralnych. Po opuszczeniu Szwajcarii w 2004 r. utworzył ERTZA z zamiarem znalezienia miejsca, w którym różne dyscypliny sztuki mogłyby przeplatać się z ekspresją fizyczną. Jego prace pokazywane były w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Zabaleta zrealizował szereg przedstawień teatru tańca, za które był wielokrotnie nagradzany.

Produkcja: Teatro Pubblico Pugliese, Arts Council of Northern Ireland, Donostia / San Sebastian 2016 – European Capital of Culture

English version

Windows
Performance

Windows is a piece of participatory outdoor theatre, where local residents and visitors answer a series of questions on topics ranging from local to existential issues.

Residents are given coloured lights to display their answers in their windows. Visitors can participate as the street is lit to enable them to answer questions by moving between colours. Throughout the evening series of theatre and dance performances are performed related to the topics of the questions.

An inspiration for the project came from San Sebastian / Donostia where we learned that people protested against a new law by hanging garbage bags from their balconies. As people often feel their views are not being heard, the windows of their homes can be used as a highly visible way for them to express their opinions. The collective visibility making the answers impossible to ignore.

The artists come from around Europe and will work with the local communities to generate a new series of questions with local relevance in each city.

Artists involved:

Michael Hanna (Belfast, Northern Ireland) – completed his MFA at the University of Ulster in 2012, graduated in Sculpture at Edinburgh College of Art in 2009. Hanna has been involved in exhibitions in the UK and internationally including Futures at Elephant Gallery, Los Angeles and Instances of Agreement at the Kao Yuan Arts Centre in Taiwan.

His first solo exhibition, „Calculated Error”, was shown in Golden Thread Gallery in Belfast. The project was an exploration of intentional mistakes where eschewing common sense led to personal repercussions. Other recent work has taken a range of forms including acoustic and video installation, collage and sculpture.

Asier Zabaleta (San Sebastian/Donostia, Spain) – left the University of Fine Arts to study dance and theatre in San Sebastian, Bilbao and Zürich. Before he joined the Swiss company ALIAS (Geneva) in 1999, where he participated in the creation of six theatre-dance productions, alive exhibitions and public improvisations; he worked with a number of dance and theatre companies.

When he left Switzerland in 2004 he created ERTZA, with the aim of finding a new space in which different artistic disciplines could work together with the physical expression. His works have been seen in Europe, Asia and South America.

Over the course of his career he has created different works and received several awards.

Co-produced by: Teatro Pubblico Pugliese, Arts Council of Northern Ireland, Donostia / San Sebastian 2016 – European Capital of Culture