11 марта, 2019 г., 18:30 – 20:30 | Судоверфь – это женщина. Лекция на русском языке
Организатор: Раиса Корыцка
Ведущие: Урсула Штюбель и Раиса Корыцка

Познакомимся с новейшей историей Польши, с ролью женщин в творении этой же истории.

Героинями нашей встречи станут работницы Гданьской Судоверфи как одного из крупнейших заводов Польши 20-го века. В каких условиях они работали, откуда были родом, как жили, о чем мечтали, к чему стремились, каково было их влияние, чего они достигли?

Женщины из администрации. Женщины уборщицы. Женщины из столовых. Женщины сварщицы. Женщины изолировщицы. Женщины медсестры и врачи. Какими они были, те женщины, которые несли на себе тяжесть повседневной жизни того времени? В лучшие годы на Судоверфи работало до 20 000 человек, 25% из которых составляли женщины. Десятилетиями здесь работали, творили и даже жили около 5000 женщин.

Вместе с проектом «Метрополитанка» мы откроем неизвестный фрагмент истории о Гданьске.

Вход свободный.


Organizator: Raisa Korycka
Prowadzenie: Urszula Ściubeł i Raisa Korycka
Stocznia jest kobietą. Prelekcja w języku rosyjskim

Bohaterkami spotkania będą pracowniczki Stoczni Gdańskiej, jednego z największych zakładów Polski XX stulecia. W jakich warunkach, pracowały, skąd pochodziły, jak żyły, o czym marzyły, do czego dążyły, jaki miały wpływ, co osiągnęły?

Administratorki. Sprzątaczki. Spawaczki. Izolatorki. Pielęgniarki i lekarki.  Jakie były te kobiety, które na co dzień niosły na sobie ciężar rzeczywistości tamtych czasów?

W latach największej świetności w Stoczni pracowało nawet 20 tysięcy osób, z których 25% stanowiły kobiety. Przez kilkadziesiąt lat w Stoczni pracowało, tworzyło, a nawet mieszkało jednorazowo aż 5 tys. kobiet. Razem z Projektem Metropolitanka odkryjemy nieznany fragment opowieści o Gdańsku.

Prelekcja w języku rosyjskim. Wstęp wolny!

O prowadzących:

Urszula Ściubeł – urodziła się 8 kwietnia 1945 roku. Ukończyła szkołę zawodową o specjalności ślusarz narzędziowy. Pracę w Stoczni Gdańskiej rozpoczęła w 1963 roku. Początkowo pracowała w Spółdzielni Pracy Usług Stoczniowych „Marlinka”. Następnie przez 18 lat była izolatorką. W 1981 roku zdała egzamin na suwnicową, uzyskując uprawnienia na obsługę 20 tonowej suwnicy. Do roku 1988, kiedy przeszła na emeryturę, pracowała na stanowisku suwnicowej. Ma czwórkę dzieci. Mieszka w Gdańsku.

Raisa Korycka – urodziła się na Białorusi, ma pochodzenie polskie. Studia ukończyła w Rosji. Interesuje się historią Polski, zwłaszcza okresem po II wojnie światowej i powstaniem ruchu społecznego Solidarność. Lubi podróżować i poznawać nowe kraje, kultury i ludzi. Jest certyfikowaną przewodniczką Europejskiego Centrum Solidarności. Do projektu „Metropolitanka” dołączyła w kwietniu 2018 roku.
Jako przewodniczka oprowadza po polsku i po rosyjsku.

Powiązane projekty