23 марта, 2019 г., 16:00 0 18:00 | Женщины Солидарности. Лекция на русском языке
Организатор: Раиса Корыцка
Ведущие: Урсула Штюбель и Раиса Корыцка

Вход свободный

Героинями нашей встречи станут работницы Гданьской Судоверфи, одного из крупнейших заводов Польши 20-го века. В каких условиях они работали, откуда были родом, как жили, о чем мечтали, к чему стремились, каково было их влияние, чего они достигли?

В августе 1980 года на Гданьской Судоверфи началась забастовка, которая привела к изменению политического облика всей страны. Ключевым моментом забастовки, ее поворотным пунктом. был момент, когда несколько женщин, вопреки решению лидера, изменили ход событий. Впервые прозвучало слово «солидарность». Произнесла его Алина Пеньковская, которая прокричала рабочим, покидающим фабрику:
– Остановитесь! Мы должны бастовать дальше! Солидарно!
Именно благодаря Анне Валентинович, Алине Пеньковской, Еве Оссовской, Генрике Кривонос, Иоанне Дуда-Гвязде и Мариле Плоньской забастовка была продолжена.

Идея знакомства с историей женщин Солидарности возникла в результате летних экскурсий по территории Гданьского Судостроительного Завода под названием «Верфь дорогами женщин».

 

Bohaterkami spotkania, zaplanowanego w języku rosyjskim, będą pracowniczki Stoczni Gdańskiej. W sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk, który spowodował zmianę stroju politycznego w całym państwie. To dzięki Annie Walentynowicz, Alinie Pieńkowskiej, Ewie Ossowskiej, Henryce Krzywonos, Joannie Dudzie-Gwieździe i Maryli Płońskiej strajk był kontynuowany.

Punktem zwrotnym strajku jest chwila, kiedy kilka kobiet wbrew decyzji przywódcy zmienia bieg wydarzeń. Po raz pierwszy pada słowo „solidarność”. Wypowiada je Alina Pieńkowska, która do opuszczających zakład robotników woła:
– Zatrzymajcie się! Musimy strajkować dalej! Solidarnościowo!

Gdyby nie determinacja tych kobiet, protest skończyłby się po trzech dniach. Ci, którzy strajkowali w innych, mniejszych zakładach, zostaliby wyrzuceni z pracy albo wsadzeni do więzień. Nie byłoby dwudziestu jeden postulatów. Nie byłoby Porozumień Sierpniowych. Nie byłoby NSZZ Solidarność.

Pomysł o zapoznaniu z historią pracownic i bohaterek Stoczni Gdańskiej powstał podczas letnich spacerów po terenach Stoczni pod tytułem „Stocznia szlakami kobiet”. Spacery w języku rosyjskim cieszyły się dużym zainteresowaniem.

O prowadzących:

Urszula Ściubeł – urodziła się 8 kwietnia 1945 roku. Ukończyła szkołę zawodową o specjalności ślusarz narzędziowy. Pracę w Stoczni Gdańskiej rozpoczęła w 1963 roku. Początkowo pracowała w Spółdzielni Pracy Usług Stoczniowych „Marlinka”. Następnie przez 18 lat była izolatorką. W 1981 roku zdała egzamin na suwnicową, uzyskując uprawnienia na obsługę 20 tonowej suwnicy. Do roku 1988, kiedy przeszła na emeryturę, pracowała na stanowisku suwnicowej. Ma czwórkę dzieci. Mieszka w Gdańsku.

Raisa Korycka – urodziła się na Białorusi, ma pochodzenie polskie. Studia ukończyła w Rosji. Interesuje się historią Polski, zwłaszcza okresem po II wojnie światowej i powstaniem ruchu społecznego Solidarność. Lubi podróżować i poznawać nowe kraje, kultury i ludzi. Jest certyfikowaną przewodniczką Europejskiego Centrum Solidarności. Do projektu „Metropolitanka” dołączyła w kwietniu 2018 roku, oprowadza po polsku i po rosyjsku.

Powiązane projekty