Postaci: rodzina Astrachanów, Martin Opitz, Jan Dantyszek, Albert Forster, Ruth Rosenbaum, prof. Muszkowska-Penson, Vera Ratzke Jansson, Rudolf Spanner, gdańskie pięcioraczki, Daniel Gralath Start: róg al. Zwycięstwa i ul. Orzeszkowej.