Trasa: Ulicą Szopy, Ułańską, Łąkową – Królewska Fabryka Karabinów – stary szpital – Bastiony – Kamienna Śluza – Łaźnia.
Historycznie, nostalgicznie i subiektywnie, trasa może zawierać niewielkie modyfikacje.