„Opowieści dolnomiejskie, czyli szlakiem ludzi, miejsc, emocji, wydarzeń i historii”

Trasa: Ulicą Szopy, Ułańską, Łąkową – Królewska Fabryka Karabinów – stary szpital – Bastiony – Kamienna Śluza – Łaźnia. Historycznie, nostalgicznie i subiektywnie, trasa może zawierać niewielkie modyfikacje.