Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk
13 listopada 2019, 18:00 - 13 listopada 2019, 20:00

Luis Barragán był jednym z najoryginalniejszych architektów modernistycznych, zdobywcą Nagrody Pritzkera, tworzącym głównie w Meksyku. 13 listo-pada o godz. 18.00, w ramach cyklu Miastoprojekcje odbędzie się pokaz filmu „Niezwykła propozycja”. Profesjonalne archiwa po Barragánie są w posiadaniu jednej osoby, a ich reprodukcje zostały surowo wzbronione. Po projekcji odbędzie się dyskusja na temat ochrony dzieł oraz praw autorskich, w której udział wezmą adwokat Małgorzata Kutaj oraz dr Marta Frączkiewicz. Wstęp wolny.

Film jest po części thrillerem, po części romansem. Po śmierci w 1988 roku jednego z najoryginalniejszych architektów modernistycznych, zdobywcy Nagrody Pritzkera, tworzącego w Meksyku Luisa Barragána jego profesjonalne archiwum, w tym tysiące zdjęć, rysunków i negatywów, zostało w całości sprzedane do Vitra Design Museum w Szwajcarii. Następnie, przekazane przez ówczesnego prezesa firmy Vi-tra – w ramach prezentu zaręczynowego – swojej narzeczonej, historyczce architektury Federice Zanco.

Od tego momentu wszelkie reprodukcje prac Barragána zostały surowo zabronione i nie wolno dokonywać ich bez zezwolenia Zanco. W ciągu ostatnich 20 lat Federica stanowczo odmawiała badaczom dostępu do archiwów, tłumacząc, że sama intensywnie pracuje nad studium prac architekta. W filmie obserwujemy, jak reżyserka – która sama tworzy sztukę konceptualną – planuje zorganizować wystawę prac Barragána. Gdy otrzymuje odmowę dostępu do jego prac, postanawia wyjaśnić, dla-czego spuścizna jednego z największych architektów naszych czasów jest dziś w rękach jednej osoby.

Film dokumentuje próby przekonania Zanco do zrzeczenia się absolutnej kontroli nad archiwum i zwrócenia go do jego ojczystego Meksyku. W tym celu Jill Magid decyduje się złożyć Federice niezwykłą propozycję… Film pokazuje, jak odcięcie do-stępu do dzieła Barragána, może paradoksalnie ożywić jego dziedzictwo. Stawia również pytanie o to, kto powinien mieć dostęp do spuścizny artysty.

Założeniem cyklu Miastoprojekcje jest pokazanie miasta jako głównego motywu fil-mów, wydobycie ich z tła. Dokumenty i filmy pokazują portrety miast, miejskie mitologie, codzienność, dramaty. Miasta całkiem realne i te wirtualne. Zrealizowane utopie i nieziszczone projekty. Miasta okiem kamery i miasta oczami artystów. Miasta jako pretekst spojrzenia i przedmiot oglądu.

Po filmie odbędzie się rozmowa z udziałem adwokat Małgorzaty Kutaj specjalizującej się w prawie cywilnym, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej oraz dr Marty Frączkiewicz z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Rozmowę poprowadzi Małgorzata Muraszko (Gazeta Wyborcza, Co Jest Grane 24).

Miastoprojekcje: „Niezwykła propozycja”, reż. Jill Magid, 2018, 83. min
Data: 13 listopada, godz. 18.00
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

adw. Małgorzata Kutaj – specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zwalczania nie-uczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkołę Prawa Niemieckiego, funkcjonującą na tym Wydziale przy współpracy Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Uniwersytetu w Moguncji. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego, organizowanych przez Uniwersytet Jagiel-loński oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, orga-nizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr Marta Frączkiewicz – absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie nauk historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także etnologię i antropologię kulturową, archeologię oraz studia podyplomowe z zakresu gen-der studies na tej samej uczelni. Obecnie pracuje w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pełni obowiązki redaktora tematycznego „Gdańskich Studiów Muzealnych”.

Prowadzenie:
Małgorzata Muraszko (Gazeta Wyborcza, Co Jest Grane 24)

Instytut Kultury Miejskiej 2019