Zielony Most, Długi Targ, Gdańsk, Polska

8 lipca 2018, 13:00 - 8 lipca 2018, 15:00

8 lipca o godz. 13.00, w ramach programu Zjazdu Gdańszczan, odbędzie się spotkanie i spacer z profesor Anną Ryś – jedną z autorek publikacji na temat Drogi Królewskiej, szlaku między Bramą Wyżynną a Zieloną, napisaną wspólnie z Agnieszką Witczak i Bartłomiejem Siekiem. Po krótkim wstępie uczestnicy i uczestniczki ruszą na spacer po Głównym Mieście. Początek wydarzenia w Centrum Kulturalno-Informacyjnym Zjazdu na Zielonym Moście. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

Droga Królewska to wizytówka Gdańska. Po zniszczeniach II wojny światowej została odbudowana w formie nawiązującej do okresu świetności miasta w XVII wieku. Jak przekonują autorzy, ulice Długa i Długi Targ to nie tylko architektura, ale też zapis przekonań i filozofii dawnych gdańszczan, którzy budowali tu swoje siedziby. Zwracając uwagę na elementy wystroju fasad czy postaci historyczne i mitologiczne przedstawione w formie posągów, portretów czy popiersi, możemy odkryć świat wartości, które miały zapewnić pomyślność Gdańskowi i jego mieszkańcom. Wartości, które nie zestarzały się do dziś, choć mogą już nie być takie oczywiste.

Droga Królewska, spacer z profesor Anną Ryś

Wydarzenie organizowane przez IKM w ramach Zjazdu Gdańszczan 2018

8 lipca, godz. 13.00

Start: Centrum Kulturalno-Informacyjne Zjazdu Gdańszczan na Zielonym Moście

Anna Ryś – profesor nadzwyczajna w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, historyczka i filolożka, w pracach dotyczących kultury gdańskiej skupia uwagę na nawiązaniach do tradycji antycznej (Problemy z antykiem w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta, „Rocznik Gdański” R. 76, 2006, s. 35–61) i wymowie ideowej zabytków gdańskich (Skyluros i jego wcielenia. Literackie źródła motywu Concordii w Małej Sali Rady gdańskiego ratusza [w:] Literatura a malarstwo, pod red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbasa i T. Szybistego, Imedius Agencja Reklamowa, Kraków–Warszawa 2017, s. 291–304).

Bartłomiej Siek – adiunkt w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajmuje się źródłoznawstwem dziejów medycyny gdańskiej (wydał wspólnie z A. Szarszewskim „Vitae medicorum Gedanensium” Ludwiga von Hammena i Valentina Schlieffa. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015) oraz biografistyką lekarską (współautor dwóch tomów Sławnych lekarzy gdańskich, 2016 i 2017).

Agnieszka Witczak – adiunktka w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, rozprawę doktorską poświęciła poematowi pochwalnemu na cześć Gdańska (Poemat o Gdańsku Wacława Klemensa Żebrackiego na tle europejskiej tradycji literackiej, 2010), w swych badaniach zajmuje się także gdańską literaturą okolicznościową (m.in. Iohannes Petrus Titius. Wiersze okolicznościowe dedykowane Heweliuszowi [w:] Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska: utilitas et delectatio, pod red. M. Mendel i J. Włodarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 129–145; Mityczne inspiracje Johanna Petera Titiusa w utworach okolicznościowych z okazji wjazdów monarszych do Gdańska [w:] Gdańsk nowożytny a świat antyczny, red. M. Otto, J. Pokrzywnicki, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk 2017).