Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11

17 kwietnia 2024, 10:00 - 20 kwietnia 2024, 20:00

17-20 kwietnia po raz ósmy spotkamy się w Gdańsku, by rozmawiać o fenomenach poruszających współczesną poezją. W tym roku festiwal potrwa aż 4 dni i (niemal) w całości odbędzie się w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej (Targ Rakowy 11). Co znajdzie się w programie wydarzenia przygotowanym przez Magdalenę Kicińską i Małgorzatę Lebdę?

PRZEPŁYW to hasło przewodnie tegorocznego festiwalu. W świecie przenikania się dyscyplin i upłynniania granic między gatunkami zapraszamy do rozmowy o poezji uwolnionej z gorsetu własnych definicji. Wspólnie z zaproszonymi poetkami, pisarzami, tłumaczkami, filozofami, krytyczkami i twórcami przyjrzymy się przepływom między poezją i prozą. Co leży na ich styku? I czy przypadkiem ziemia niczyja dzieląca dotąd granice tych zwaśnionych (?) gatunków nie stała się kwitnącą krainą?

Pierwszego dnia festiwalu zaprosimy na wykład mistrzowski. W programie nie zabraknie lekcji poetyckich skupionych na sztuce przekładu wierszy. Odbędziemy międzygatunkowe spacery po Gdańsku, a poetyckie wizyty złożymy w lokalnych księgarniach kameralnych. Porozmawiamy o poematach, spotkamy się z zagranicznymi twórcami działającymi w poetyckiej sieci Versopolis. Wejdziemy w dialog z zaprzyjaźnionym Festiwalem Miłosza. Po latach przerwy EPW wróci do formatu slamu poetyckiego, którym zamkniemy festiwal.

Od środy do piątku centralnym punktem programu będą debaty. To okazja do spotkania i rozmowy z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne dziedziny. W odmiennych perspektywach i doświadczeniach literackich przyjrzymy się współczesnemu życiu poezji.

Część programu związana będzie z Nagrodą Literacką Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności”. 17 kwietnia, podczas performatywnego „Nocnego czytania poezji”, spotkamy wszystkich nominowanych twórców. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni i aurze dźwiękowej poetki i poeci przeczytają swoje wiersze w językach oryginału. Polskie tłumaczenia zaprezentują aktorzy i aktorki. Czytanie będzie okazją do zapoznania się z poezją serii EPW Nominacje 2024, ale też do mniej formalnego spotkania z jej twórcami.

19 kwietnia (piątek), podczas interdyscyplinarnego wydarzenia artystycznego w reżyserii Aleksandry Jakubczak, odbędzie się gala wręczenia nagrody. Jej laureatów/laureatki poznamy miesiąc wcześniej. 20 kwietnia zaprosimy na spotkanie z twórcami zwycięskiego tomu oraz na rozmowę z tłumaczami i tłumaczkami nominowanych książek.

PRZEPŁYW to hasło bliskie tomom poetyckim, jakie ukazały się w tegorocznej serii wydawniczej EPW. Elementy prozy przeplatają się tu niekiedy z poezją, a intymność z podejściem niemal reporterskim. Poeci i poetki pokazują nam świat pozbawiony sztywnej osi, odbywający się na przecięciu, realizujący w różnych perspektywach osobistych i społecznych.

Nasze zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli m.in. Magda Heydel, Jerzy Jarniewicz i Tomasz Stawiszyński.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Na warsztaty translatorskie obowiązywać będą zapisy (informacje wkrótce).