trasa: tablice informacyjne o Wyspie w Górkach Wschodnich –
Śmiała Wisła – przejście do grobli kamiennej i z powrotem po granicy Rezerwatu Ptasi Raj – pokaz wybranych
okazów rezerwatowych ptaków z kolekcji Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN pod wiatą przy rezerwacie