ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ, Gdańsk, Polska lub transmisja na FB IKM
30 września 2021, 18:00 - 30 września 2021, 20:00

„Reportaże z Wolnego Miasta 1926-1928” to zbiór kilkudziesięciu tekstów, które ukazały się na łamach poczytnego dziennika „Danziger Volksstimme” w międzywojennym Gdańsku. Autorem reportaży sądowych był jeden z najpoczytniejszych dziennikarzy Wolnego Miasta Gdańska, Richarda Teclawa, który publikował je pod pseudonimem Ricardo.  

Wyjątkowość „Reportaży z Wolnego Miasta…” wynika nie tylko z ich formy – niedługich tekstów napisanych często ze specyficznym humorem. Teclawowi, który był uważnym obserwatorem

i miał świetne pióro, udało się ponadto namalować obrazy świetnie przedstawiające  nie tylko półświatek przestępczy Wolnego Miasta Gdańska, ale szerzej całego społeczeństwa: obyczajowości, moralności, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i służb policyjnych, wreszcie też dziś już praktycznie wymarłego języka ulicy dawnego Gdańska. 

Spotkanie z tłumaczem reportaży dr Januszem Mosakowskim poprowadzi dr Jan Daniluk. Spotkanie odbędzie się hybrydowo, transmisja do obejrzenia na FB IKM. Liczba miejsc w sieni IKM ograniczona.

BIO:

Dr Janusz Mosakowski – Założyciel i kierownik pracowni literaturoznawczej przy IFP UG „Literackie Trójmiasto”. Członek Pracowni Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie, Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG, Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku oraz Instytutu Kaszubskiego, certyfikowany przewodnik trójmiejski.  

Dr Jan DanilukHistoryk, Pełnomocnik dyrektora Hevelianum ds. historii i dziedzictwa kulturowego. Wcześniej pracował m. in. na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Dziale Naukowym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu (XIX-XX w.). Zajmuje się także historią ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach II wojny światowej oraz dziejami Prus Wschodnich (1933-1945). W szerszej perspektywie bada SS, SA, policję doby Trzeciej Rzeszy i jeńców wojennych w niewoli niemieckiej. Interesuje się również historią kolonializmu, w szczególności niemieckiego (1884-1919).