9 marca, 13:00  
Start spaceru spod bramy nr. 2  

Prowadzi Anna Miler

Anna Miler – badaczka historii kobiet, animatorka kultury, działaczka społeczna, storytellerka. Od ponad 10 lata bada i popularyzuje historię kobiet związanych ze Stocznią Gdańską w ramach projektów „Metropolitanka” i „Stocznia jest kobietą”. Współtwórczyni ww. inicjatyw. Współautorka słuchowisk o pracownicach Stoczni Gdańskiej i poświęconej im aplikacji mobilnej. Pracuje nad książką na ich temat. Współautorka bazy 100 biogramów Pomorzanek na 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce i trasy śladami Żydówek po Głównym Mieście w Gdańsku. 

O TRASIE:

Na Dzień Kobiet były imprezki w Sterze – wspominała jedna z pracownic Stoczni Gdańskiej. W marcu branżowa prasa wyjątkowo dużo pisała o kobietach i wykonywanych przez nie zawodach. Członkinie zakładowych organizacji kobiecych honorowały emerytki i odwiedzały osoby chore. W kolejnych miesiącach już tylko nieliczne teksty przypominały, że Stocznia to także stoczniówki. 

Podczas spaceru stoczniowe uliczki zapełnią się opowieściami o suwnicowych-działaczkach, odważnych izolatorkach i kreatywnych technolożkach. Będziemy wspominać kobiety, ich role i osiągnięcia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który ma swoje źródła w ruchu robotniczym. Nie zabraknie też anegdot o jego świętowaniu w Stoczni 

Zapisy: mailowo na adres agnieszka.salamadry@ikm.gda.pl,
Tel. 573 209 065