Miejsce zbiórki zostanie podane w mailu zwrotnym po dokonaniu zapisu

3 sierpnia 2022, 17:30 - 3 sierpnia 2022, 19:00

Trasa: MDK – Nabrzeże Zbożowe (elewatory zbożowe – zagadka inżynieryjna) – Zajezdnia tramwajowa i elektryfikacja Portu – dawny Kościół Szwedzki i historia Bitwy pod Oliwą – Kościół Morski jako znak nawigacyjny – ulica Mylna i zaplecze Łaźni (Strajk Dokerów) – ulica Strajku Dokerów i kanalizacja – ulica Wilków Morskich i Kolonia Abbega – Plac Przyjaciół