Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk

30 maja 2018, 19:00 - 30 maja 2018, 21:00

Władywostok powstał późno. Założony w 1860 roku szybko stał się jednym z najważniejszych portów Rosji na wybrzeżu Pacyfiku. Urozmaicona linia brzegowa, podobieństwo jej przebiegu do brzegów Bosforu. O architekturze i historii tego miasta już 30 maja o godz. 19.00 opowie dr Łukasz Mikołaj Sadowski. Wstęp wolny.

Jeszcze w XIX wieku miasto stało się stolicą Obwodu Nadmorskiego, siedzibą silnego garnizonu, wyższej uczelni, licznych urzędów. Jego rola wzrosła jeszcze po 1905 roku, po utracie przez Rosję Port Artura i Dalnego. Od tego czasu Władywostok jest największym rosyjskim portem nad Oceanem Spokojnym. Wieku XX nie oszczędził miastu gwałtownych wydarzeń. Rewolucja bolszewicka, desant kontrrewolucyjnych „interwentów”, lata komunizmu to tylko niektóre z nich. Według planów sowieckich miasto miało być „oknem” na kraje strefy Pacyfiku. Nikita Chruszczow po powrocie z USA chciał uczynić nawet z portu „takie nasze San Francisco”. Władywostok był jednak jako baza floty miastem zamkniętym dla cudzoziemców – aż do 1991 roku.

Pomimo burzliwej historii zachowało się tu całkiem dużo zwartej, XIX-wiecznej zabudowy. Jest ona w tej chwili objęta ochroną konserwatorską i nadaje części centralnej miasta specyficzny, zabytkowy charakter. Strategiczne położenie geograficzne, bliskość Japonii, Chin powodują, że miasto jest najważniejszym ośrodkiem miejskim Rosji w regionie. Od kilku lat trwa (ze wszelkiego tego konsekwencjami) modernizacja Władywostoku jako nowoczesnego portu – tym razem już otwartego na świat.

HARMONOGRAM KOLEJNYCH WYKŁADÓW, ZAWSZE O GODZ. 19.00:

30.05.2018 // Bosfor Dalekiego Wschodu – czyli o architekturze Władywostoku, dr Łukasz Mikołaj Sadowski (ASP w Łodzi)

13.06.2018 // Pomiędzy prawdą a konwencją. Wyobrażenia miasta w sztuce średniowiecznej, prof. Andrzej Woziński (Uniwersytet Gdański)

Powiązane projekty