Zapraszamy 2 lutego na godzinę 18.00 na wyjątkowe spotkanie wokół książki „Zachodni front śródmieścia Gdańska. Studium urbanistyczno-konserwatorskie”, do wyjątkowej przestrzeni Kunsztu Wodnego Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Gośćmi spotkania i uczestnikami dyskusji o urbanistycznych przemianach Gdańska będą:
Łukasz Bugalski – autor książki
Barbara Bugalska – odpowiedzialna na projekt graficzny publikacji
Piotr Lorens – Architekt Miasta Gdańska i redaktor merytoryczny książki
Rozmowę poprowadzi Dagny Kurdwanowska.
Zachodni front śródmieścia Gdańska to kluczowy fragment urbanistycznego założenia pierścieniowego, które powstało na przełomie XIX i XX wieku w czasie wielkiej przebudowy miasta. Wtedy to w miejscu nowożytnych bastionów ziemnych, które przez ponad trzy stulecia wyznaczały granicę miasta, zostały wytyczone nowe ulice i place. W ich otoczeniu powstała nowa wielkomiejska zabudowa. W 1945 roku Gdańsk został zniszczony, a po wojnie podjęto próby ponownej zabudowy tego obszaru. Większość przygotowanych projektów nie została jednak zrealizowana lub została zrealizowana fragmentarycznie, co doprowadziło do wyraźnej degradacji zachodniego frontu, który obecnie funkcjonuje głównie jako arteria przelotowa.
Łukasz Bugalski podejmuje próbę odczytania nawarstwień składających się na miejskie dziedzictwo zapisane w strukturze urbanistycznej zachodniego frontu śródmieścia Gdańska. Analizując opracowane w kolejnych dekadach plany, projekty i koncepcje przestrzenne, udowadnia, że obszar ten – choć obecnie nieuporządkowany – ma ogromny potencjał.
Spotkanie odbędzie się w audytorium, a po nim wszystkich uczestników spotkania zapraszamy do sali z makietą, w której będzie można podziwiać wykonany w skali 1:500 model 3D miasta Gdańska. Składają się na niego tysiące budynków, ulice i elementy przyrody pozostające w obszarze wyznaczonym nowożytnymi fortyfikacjami miasta. Przygotowanie makiety zajęło kilka lat i jest ona owocem pracy dziesiątków ekspertów z różnych dziedzin: urbanistyki, historii, projektowania i nowych technologii.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki w księgarni NURTY