ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Odbywa się w ramach cyklu (Self)publishing!, który dotyczy metod dzielenia się otwartymi zasobami edukacyjnymi. Spotkanie dostępne będzie 2 czerwca o 15.00 na Facebooku Instytutu Kultury Miejskiej i Medialab Gdańsk

Bycie “łatwo dostępnym” ma tyle samo zalet, co i wad. Szkolenie pozwoli Ci poznać techniki, dzięki którym będziesz w stanie wyznaczyć granice między tym, co chcesz, aby było ogólnodostępne w Internecie, a tym, co chciałbyś zachować dla siebie lub opublikować w innej formie.Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
– otwarcie publikować swoją pracę będąc jednocześnie świadomym korzyści i wyzwań;
– znaleźć czasopisma i monografie wydawane w modelu Open Access;
– znaleźć repozytorium w którym będzie mógł zarchiwizować swoją pracę;
– rozumieć główne wymagania grantodawców w odniesieniu do publikowania w modelu otwartym;

Szkolenie przeprowadzi Kamila Kokot, która pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych na stanowisku starszego bibliotekarza. Jest absolwentką Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Główne kierunki zainteresowań to starodruki, biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne, Otwarte Zasoby Edukacyjne, Open Access i Open Data. W bibliotece Kamila pracuje na rzecz Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz instytucjonalnego repozytorium MOST Wiedzy. Od kwietnia 2019 r. jest członkiem międzynarodowego zespołu ds. promocji Otwartych Zasobów Edukacyjnych: European Network of Open Education Librarians. Aktywnie promuje wiedzę na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych, prowadząc szkolenia dla bibliotekarzy, pracowników uczelni oraz studentów.