ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
Obowiązują zapisy: https://instytutkulturymiejskiej.clickmeeting.com/342225494
8 kwietnia 2021, 18:00 - 8 kwietnia 2021, 19:30
W zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku przechowywana jest kartoteka mieszkańców Gdańska. Zawiera ona dane o osobach zamieszkujących na stałe lub przebywających czasowo w Gdańsku od lat 40. XIX wieku do I wojny światowej. Jest to bezcenne źródło informacji o osobach zamieszkujących XIX wieczny Gdańsk! Więcej opowie nam Monika Płuciennik. 8 kwietna o godzinie 18.00. Na spotkanie obowiązują zapisy.
Obok rodowitych gdańszczan możemy w niej spotkać ludność z terenów Żuław, Kaszub i Kociewia, ucząca się zawodu lub poszukująca zatrudnienia w Gdańsku, a także kupców, żeglarzy, wojskowych i artystów przybywających tu z różnych części Europy. Na kartach dotyczących pojedynczych osób, jak i całych rodzin, wpisano ich nazwiska i imiona, wykonywane zawody, daty i miejsca urodzenia oraz kolejne adresy zamieszkania, a często też dodatkowe informacje o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego, zgonach, odbywaniu służby wojskowej, czasie i miejscu pobytu w trakcie dłuższego wyjazdu z miasta. Kartoteka jest ważnym źródłem dla genealogów, historyków, przewodników, socjologów oraz wszystkich innych interesujących się dziejami miasta i jego mieszkańców.
Obecnie jest ona dostępna w Internecie, w domenie publicznej, na szukajwarchiwach.pl. Ale jak z niej korzystać, jak czytać zamieszone tam dane, jak rozszyfrować rękopisy zanotowane pismem gotyckim i jak wyciągać z nich wnioski? O tych i o innych związanych z kartoteką sprawach opowie dr Monika Płuciennik podczas kolejnych warsztatów on-line poświęconych źródłom do dziejów Gdańska. Serdecznie zapraszamy 8 kwietnia 2021 roku o godz. 18:00. – 20.00
Monika Płuciennik – doktor nauk historycznych. Do lutego 2019 roku pracowała jako kustosz w oddziale akt dawnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. Obecnie Dyrektorka Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka genealogii, archiwistyki i muzyki dawnej.