Skąd możemy zaś wiedzieć, czy władze naszych miast dobrze wywiązują się z odpowiedzialności za rozwój kultury Odpowiedzią na to jest projekt „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”, w ramach którego już po raz drugi przeprowadzone zostało największe ogólnopolskie badanie stanu miejskich polityk kulturalnych. Pierwsza publiczna prezentacja raportu z badania odbędzie się Gdańsku. Zapraszamy 2 lutego o godz. 18.00 do Instytutu Kultury Miejskiej. Wyniki zaprezentuje Artur Celiński – szef zespołu miejskiego Res Publiki, który od 2008 r. bada stan miejskich polityk kulturalnych i projektuje rozwiązania systemowe w tej dziedzinie.

Raport “DNA Miasta” powstał na bazie sytuacji 100 największych polskich miast. Zakres danych, które udało się poddać analizie, jest ogromny – to prawie 1300 opinii mieszkańców (w tym również twórców, animatorów i menadżerów kultury z całej Polski) oraz 1300 dokumentów budżetowych i sprawozdań merytorycznych. Oprócz danych liczbowych wykorzystane zostały wyniki badań terenowych, dzięki czemu wiadomo dokładnie co kryje się za liczbami i w jaki sposób można je zinterpretować.

Raport pokazuje, w jaki sposób władze miejskie definiują swoją odpowiedzialność za kulturę i które z nich tworzą dobre warunki dla jej rozwoju. „DNA Miasta” w prosty sposób wyjaśnia kto, z kim, dlaczego i na jakiej podstawie podejmuje najważniejsze decyzje w polityce kulturalnej. Umożliwia także wiedzę umożliwiającą dokonanie samodzielnej oceny jakości polityki kulturalnej i zrozumienie różnicy pomiędzy mądrym zarządzaniem kultury a jej odpowiednikiem pozbawionym rozsądku i planowania – mówi Artur Celiński.

 
Artur Celiński – szef zespołu DNA Miasta, członek redakcji Magazynu Miasta i wiceprezes Fundacji Res Publica. Politolog. Inicjator i członek Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych działającego przy Narodowym Centrum Kultury. Miejski aktywista – członek Kongresu Ruchów Miejskich. Ekspert w dziedzinie polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego.
Więcej o programie DNA Miasta: http://publica.pl/dna-miasta-program