start: Zbrojownia od Targu Węglowego
* obowiązuje rejestracja kontakt@ikm.gda.pl lub telefonicznie 664 976 052 w godzinach: pon.-pt., godz. 12.00 – 16.00

 

Günter Grass w dialogu z zabytkową architekturą Starego i Głównego Miasta Anna Kowalewska-Mróz

Grass niejednokrotnie opisuje w swoich powieściach przestrzeń historycznego centrum Gdańska. W najbliższej okolicy gdańskich zabytków, a nawet w nich samych rozgrywają się ważne sceny jego prozy. Tym samym budowle te stają się bohaterami powieści oraz świadkami historii miasta, niosąc ze sobą równocześnie duży potencjał interpretacyjny.

Drobiazgowość opisów dotyczących znanych zabytków oraz fakt, że niektóre z nich są zgodne z wiedzą historyczną, zwiększa sugestywność świata przedstawionego powieści Grassa. Opisując gdańskie zabytki pisarz bardzo często wiernie korzystał bowiem z dostępnej mu wiedzy, niekiedy jednak modyfikował opis lub związane z nim fakty historyczne, a czasami nawet zmieniał w swoich utworach wygląd elementów przestrzeni miejskiej lub nawet bieg historii, ponieważ taka nowa wersja miejsca czy wydarzeń lepiej pasowała do świata przedstawionego jego utworów.

Spacer śladami zabytkowej architektury Starego i Głównego Miasta ma zatem na celu ukazanie trzech wyżej wymienionych sposobów nawiązywania do przestrzeni miasta. Spróbujemy się też zastanowić, jakie motywy mogły przyświecać pisarzowi, kiedy decydował wiernie odwzorowywać obraz miasta, a jakie, kiedy kreował je na nowo.

 

Anna Kowalewska-Mróz – absolwentka filologii polskiej i niemieckiej, licencjonowany przewodnik po Gdańsku, lektor w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Na wrzesień wyznaczony jest termin obrony jej doktoratu na UG na temat intermedialności w twórczości Güntera Grassa