Between.Pomiędzy 2024 

Spotkanie z redakcjami czasopism: „Tekstualia”, „Zarządzanie w Kulturze” oraz „Konteksty”

W ramach Festiwalu Rozproszonego Between.Pomiędzy zapraszamy na spotkanie z redakcjami czasopism: „Tekstualia”, „Zarządzanie w Kulturze” oraz „Konteksty”!

W rozmowie wezmą udział: Żaneta Nalewajk-Turecka, Zbigniew Benedyktowicz, Marcin Laberschek, Marta Kudelska, Magdalena Ukrainets

Prowadzący: Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Kręglewska

Głównymi wątkami poruszanymi podczas dyskusji będą bieżąca sytuacja na rynku czasopism naukowych oraz nowe wyzwania stojące przed wydawcami. Porozmawiamy o planach i strategiach na przyszłość, które mają pomóc w przystosowaniu się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję pogłębić wiedzę na temat zarządzania procesami redakcyjnymi i wydawniczymi. Umożliwi to lepsze zrozumienie wyzwań związanych z publikacjami naukowymi na rynku polskim.

Wstęp wolny