Miejsce zbiórki zostanie podane w mailu zwrotnym po dokonaniu zapisu

1 września 2022, 17:30 - 1 września 2022, 19:00

trasa: tablice informacyjne o Wyspie w Górkach Wschodnich –  Śmiała Wisła – przejście do grobli kamiennej i z powrotem po granicy Rezerwatu Ptasi Raj – pokaz wybranych okazów rezerwatowych ptaków z kolekcji Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN pod wiatą przy rezerwacie