trasa: Tablica informacyjna w Górkach Wschodnich – Domy rybackie, ul. Nadwiślańska – Granica rezerwatu przyrody Ptasi Raj (Wiata – prezentacja okazów ptaków z kolekcji Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN) – Tablice edukacyjne przy rezerwacie – Szuwar trzcinowy –  Grobla kamienna (nie ma przejścia przez groblę)