Miejsce zbiórki zostanie podane w mailu zwrotnym po dokonaniu zapisu

28 lipca 2022, 17:30 - 28 lipca 2022, 19:00

trasa: Rozpoczęcie wycieczki przed tablicą obok promu Świbno-Mikoszewo –
pozostałości promu przez Przekop Wisły – pozostałości kolei wąskotorowej i promu kolejowego – studnia
artezyjska – centrum Świbna (pamiątkowy obelisk) – port w Świbnie – Brzegowa Stacja Ratownictwa Morskiego
– koniec wycieczka na promenadzie Wisły