Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ, Gdańsk, Polska

29 października 2022, 10:00 - 29 października 2022, 15:00
_ZDIGITALIZUJ PISMO I STWÓRZ WŁASNY FONT!
Kaligrafia XXI wieku
kiedy: 29.10.2022 godz. 10-15
gdzie: Instytut Kultury Miejskiej
koszt: bezpłatne
zapisy: https://app.evenea.pl/event/typografia/
Marzy Ci się zdigitalizowanie własnego pisma? A może chcesz zdigitalizować krój z archiwalnych materiałów? Nie ma problemu! Potrzebna będzie karta papieru lub materiały źródłowe, które chcesz wykorzystać, kilka programów i odrobina zapału.
Zajęcia są inspirowane XVIII wiecznym rękopisem – wyjątkowym dziennikiem z podróży zapisanym w przepięknym neogotyku …
DLA KOGO:
Jeśli interesujesz się typografią, kaligrafią, projektowaniem a podstawowe oprogramowanie graficzne nie jest i obce – jesteś idealnym_ą uczestnikiem_czką
Warsztat poprowadzi:
Agnieszka Kotowska
Projektantka graficzna. Zajmuje się tworzeniem identyfikacji wizualnych, typografią oraz projektami kreatywnymi. Z wykształcenia architektka krajobrazu i absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Projektowanie Graficzne w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Aktualnie studentka projektowania graficznego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Ukończyła Jagielloński Kurs Typografii oraz gdańską „Sztukę Projektowania”. Swoje doświadczenie zdobywała w wielu firmach i agencjach reklamowych, pracowała m.in. w Tofu Studio. Obecnie prowadzi swoje studio graficzne: Typowy Kot. Jej prace opierają się głównie na liternictwie, z którym dużo eksperymentuje zarówno cyfrowo oraz analogowo. Interesuje się typografią, interaktywnymi rozwiązaniami w brandingu oraz set designem. Ostatnio również animacją i processingiem. Za swoją pracę z drukiem 3d i rzemieślniczym wytwarzaniem elementów scenografii do projektu „36 dni typografii”, otrzymała wyróżnienie w konkursach: Projekt Roku STGU 2018/2019 w kategorii Świeża Krew, oraz Polish Graphic Design Awards 2018, w kategorii kroje pism. Talent Olsztyna 2017, w kategorii: projektowanie graficzne.
REGULAMIN:
1. Organizatorem warsztatów jest Instytut Kultury Miejskiej (instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021).
2. Warsztaty odbędą się w dn. 29. października 2022 w g. 10-15.
3. Warsztaty odbędą się w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
5. Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 20 os.
6. Zapisy na warsztaty odbywają się wyłącznie poprzez system evenea i trwają od 18. października do 29 października lub do wyczerpania miejsc.
7. Warsztaty nie będą nagrywane ani transmitowane online.
8. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku (relację foto/video) i wykorzystanie go w celach promocyjnych przez Organizatora.
9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do udziału w szkoleniu.
10. Zapisanie się na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: iodo@ikm.gda.pl.3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego. 4.4. Administrator przetwarzają dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym