ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Zapraszamy na spacery w ramach cyklu Miejskie Zioła.

  • Jeśli nie ma miejsc w danym terminie, skorzystaj z Formularza rezerwowego, a powiadomimy Cię, jeśli zwolni się miejsce.
  • Dane osobowe

  • Dane takie jak imię i nazwisko, adres email muszą być unikatowe dla każdego zgłoszenia!
  • Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższej zgody

  • Oświadczam, że:

  • ** Zgoda jest obowiązkowa, a jej niewyrażenie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w spacerze.