Obserwatorium Kultury w Gdańsku prowadzone przez Instytut Kultury  Miejskiej działa już piąty rok. W tym czasie, we współpracy z  Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, zrealizowano trzy projekty badawcze. O kulturze w procesie zmiany, doświadczeniu, dorobku i wnioskach z gdańskich badań nad kulturą dyskutować będą 15 września o godz. 17.30, podczas XVI Zjazdu PTS „Solidarność w czasach nieufności”, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. Tomasz Szlendak, dr Agata Bachórz i dr Krzysztof Stachura.

Panel – nastawiony na żywą i otwartą dyskusję badaczy i praktyków kultury – stanowi podsumowanie prac badawczych Gdańskiego Zespołu Badań nad Kulturą nad współczesnymi wzorami uczestnictwa w kulturze i funkcjonowanie sektora kultury jakie były realizowane w latach 2011-2016.

Przewiduje on dyskusję nad wnioskami praktycznymi wynikającymi z trzech projektów badawczych dotyczących współczesnych przemian w obszarze kultury.

Pierwszy to Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, który opisuje nowe zjawiska i stan gdańskiej kultury. Projekt, na przykładzie Gdańska, pokazuje zjawisko nazwane
przez badaczy poszerzeniem pola kultury, czyli wielowymiarowy proces zmian, który zachodzi w obszarach: strukturalnym, sektorowym, celów, formuł działania, oferty kulturalnej oraz odbioru działań kulturalnych.

POBIERZ RAPORT


Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa
to raport o nowych formach uczestnictwa w kulturze, refleksja nad tym czy instytucje kultury są wciąż potrzebne. Badacze w raporcie zwrócili szczególną uwagą
na to, kim są ci, których „nie ma” i co to właściwie znaczy? Jeśli ich „nie ma”, to dlaczego? Co robią w tym czasie, gdy nie uczestniczą? Czym w takim razie jest dla nich kultura? Jak ją definiują i jak postrzegają siebie w kontekście pytania o aktywność, praktykowanie czy też właśnie uczestniczenie w kulturze?

POBIERZ RAPORT

 

Ostatni z omawianych podczas dyskusji raportów to Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, w którym badacze opisują, między innymi, jak zmienia się to, jakie lektury, filmy czy płyty wybieramy w zależności od tego, gdzie mieszkamy i ile zarabiamy. W raporcie znajdziemy też informacje o tym,co łączy, a co dzieli Polaków w sposobie uczestnictwa w kulturze. Przeczytamy jak kształtują się gusty literackie, muzyczne czy kinowe w zależności od pochodzenia i doświadczeń z wyniesionych z domów

rodzinnych oraz jak, w zależności od naszych dochodów, wieku, miejsca zamieszkania czy wykształcenia, spędzamy wakacje, robimy zakupy, jemy.

POBIERZ RAPORT


Rozmówcy: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. Tomasz Szlendak, dr  Agata Bachórz i dr Krzysztof Stachura

Data: 15 września, godz. 17.30 – 19.30

Miejsce: ul. Bażyńskiego 4, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, sala C210 (skrzydło Instytutu Psychologii).

Powiązane projekty