DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU w Instytucie Kultury Miejskiej. Wspieramy kadry kultury

Co robimy?
Działamy na rzecz rozwoju kultury w Gdańsku:

  • tworzymy, udostępniamy i popularyzujemy wiedzę na temat zarządzania kulturą, uczestnictwa w kulturze oraz zmian w kulturze,
  • trenujemy umiejętności, tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wspieramy rozwój indywidualny osób działających w kulturze,
  • prototypujemy, testujemy, dostarczamy narzędzia i metody pracy, które ułatwiają działanie w kulturze, w tym prowadzimy projekty eksperymentalne.

Pomagamy w trzech obszarach: wiedza, kompetencje, rozwiązania za pomocą trzech programów: Obserwatorium Kultury, Kulturalna Wymiana, Medialab Gdańsk.

Dlaczego?
Uznajemy istotną rolę kultury w rozwoju miasta (szczególnie w sferze społecznej) i indywidualnym rozwoju osoby (szczególnie w sferze nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych) dlatego zależy nam na rozwoju różnorodnej kultury miejskiej. Osoby działające w kulturze mają decydujący wpływ na dynamikę i jakość kultury, dlatego naszym celem jest dbanie o ich rozwój. Pomagamy tym, którzy zmieniają miasto.

Odpowiadamy na rekomendacje projektów badawczych: „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku” i „Punkty styczne. Między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”. Zespół, pod kierunkiem profesora Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego, zalecał, między innymi: tworzenie systemu wsparcia analogicznego do mechanizmów skierowanych do przedsiębiorców, zasilanie inspiracjami spoza gdańskiego sektora kultury, tworzenie programów rozwoju kompetencji skierowanych do pracowników i działaczy sektora kultury – zorientowanych na rozwijanie umiejętności miękkich, w tym szczególnie kompetencji osobowych i społecznych

Dla kogo?
Pracujemy dla osób działających w kulturze, czyli dla sektora kultury, który rozumiemy szeroko, zgodnie z koncepcja poszerzonego pola kultury. Obejmuje on instytucje kultury, organizacje pozarządowe, osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz przedsiębiorców działających w obszarze kultury. W kategoriach sektora kreatywnego działamy na rzecz rdzenia sektora, czyli branż nieprzemysłowych, głównie artystów.

Od kiedy?
Obserwatorium Kultury w Gdańsku działa od 2012 roku. Realizuje projekty badawcze dotyczące kultury, w szczególności zmian sposobów uczestnictwa i działania w tym obszarze. Celem obserwatorium jest pośredniczenie między światem teorii i praktyki kulturalnej.

Wersje elektroniczne publikacji Obserwatorium Kultury są dostępne w repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej.

Zapraszamy do kontaktu:

Kontakt

Natalia Brylowska

Natalia Brylowska

W IKM zajmuje się projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury.

e-mail: natalia.brylowska@ikm.gda.pl

Karina Rojek

Karina Rojek

e-mail: karina.rojek@ikm.gda.pl
tel.: 664974079

Magdalena Pałka

Magdalena Pałka