spacer_dzieci_glowne_miasto

Ruszymy szlakiem ulic świętych, odwiedzając tym razem Główne Miasto: ul. Mariacką, św. Ducha czy Świętojańską. Oprowadzanie dla szkół odbędzie się 20 października (obowiązują zapisy), dla rodzin i grup nieformalnych 22 października (wstęp wolny).

Podczas bezpłatnego spaceru poznamy historię jednej z najpiękniejszych ulic w Gdańsku – ul. Mariackiej oraz największej gotyckiej budowli w Gdańsku – Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (nazywanego również Kościołem Mariackim). Następnie udamy się na ul. Świętego Ducha, gdzie oprócz Kaplicy Królewskiej, znajduje się kamienica w której mieszkali pisarka Joanna Schopenhauer i jej syn filozof Artur Schopenhauer. Kolejne przystanki to ul. Świętojańska i znajdujący się tam kościół św. Jana oraz św. Mikołaja, ul. Grobla i budynek Szkoły Podstawowej nr 50, której sala gimnastyczna to dawna kaplica. Spacer zakończymy przy Hali Targowej na Placu Dominikańskim.

Spacerować można indywidualnie, z mapką (www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl) lub ze zorganizowaną grupą, z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker.

SZKOŁY
Tajemnice gdańskich uliczek – Ścieżki świętych gra miejska i spacer dla szkół
Data: 20 października, godz: 10.00, 11.30, 13.00
Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 13.10 na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl
Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe (klasy IV) – szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania około 1,5 godziny. Maksymalna ilość osób zgłaszanych: 30, maksymalna ilość osób w grupie podczas spaceru: 50. Spacery są bezpłatne.

Prosimy o zgłoszenia do dnia 13 października 2016 z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 20 października będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun),
na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl.

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie Tajemnice gdańskich uliczek Ścieżki świętych. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

RODZINNE
Tajemnice gdańskich uliczek – Ścieżki świętych gra miejska i spacer dla rodzin i grup

Data: 22 października, godz. 11.00, 12.30, 14.00

Miejsce spotkania: godz. 11.00, 14.00 plac Dominikański 1 (Hala Targowa), godzina: 12.30 Ulica Mariacka 27 (Brama Mariacka)

Informacje: miniatury@ikm.gda.pl. Kategoria wiekowa: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat. Czas trwania: około 1,5 godziny. Spacer jest bezpłatny.

Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez opieki. Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku i podmiotowi prowadzącemu portal iBedeker nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Powiązane projekty