Athena Farrokhzad (Szwecja), której wiersze mówią o rewolucji, wojnie, migracji i rasizmie, Katja Gorečan (Słowenia) pisząca o zagrożeniu kobiet przez przemoc, Aušra Kaziliūnaitė (Litwa), której poezja bije tęsknotą za dziecięcą autentycznością, pisząca po francusku i oksytańsku Aurélia Lassaque oraz Sigbjørn Skåden, którego poezja to opowieść o życiu i kulturze Saamów będą gośćmi „Odnalezionego w tłumaczeniu”. Spotkania z poezją w przekładzie odbędą się 6 kwietnia w godz. 10.00-15.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. O godz. 21.30 w Instytucie Kultury Miejskiej rozpocznie się wieczór czytania poezji w oryginale z towarzyszeniem muzyki Stefana Wesołowskiego. Wstęp wolny.

Młodzi poeci odwiedzają Gdańsk dzięki uczestnictwu Festiwalu Europejski Poeta Wolności w zrzeszającej i promującej młodych twórców platformie Versopolis. Spotkania z twórcami i ich tłumaczami towarzyszą programowi Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”. W ramach Versopolis IKM wydaje też trójjęzyczne tomiki poezji każdego z gości: w języku polskim, angielskim i narodowym poety lub poetki, które można będzie bezpłatnie otrzymać podczas spotkań na Uniwersytecie Gdańskim i w Instytucie Kultury Miejskiej. Wraz z zagranicznymi gośćmi w czwartek wieczorem swoje wiersze przeczytają także Krystyna Dąbrowska i Adam Pluszka – polscy poeci należący do platformy Versopolis.

„Cykl biały” Atheny Farrokhzad przypomina koncert chóru, w którym nie istnieje jedna odpowiedź na pytania o pochodzenie i odpowiedzialność, ale wciąż na nowo wyśpiewuje się/spisuje potworne prawa represji – mówi jej tłumaczka, Justyna Czechowska. – Lingwizujące notatki poetyckie Atheny mimo swojej pozornej lekkości uświadamiają nam smutną prawdę: język nie zawsze jest naszym domem, co więcej – na ogół bywa więzieniem, w którym czujemy się znośnie tylko dzięki poczuciu, że jesteśmy strażnikami – dodaje Tadeusz Dąbrowski.

 

Bohaterka wierszy Katji Gorečan, obsesyjnie skupiona na własnej cielesności, zarazem pragnie stać się kobietą i panicznie się tego boi, zdając sobie sprawę ze społecznych ról, jakie się z tym wiążą. Jest neurotycznie zdystansowana zarówno i wobec siebie, i wobec zbiorowości – komentuje Tadeusz Dąbrowski. – Poetka eksperymentuje z nowymi formami, powołuje do istnienia „choreowiersze” na styku liryki i dramatu. Jednocześnie powstrzymuje się przed nadmiernym nasyceniem tekstów środkami artystycznymi, żeby nie sprowadzić ich wydźwięku zaledwie do estetyzacji cierpienia – dodaje tłumacz Miłosz Biedrzycki.

 

Gdybym miała wskazać swój ulubiony utwór z tego zbiorku, wybrałabym intymny „deszcz w Wilnie”, bo nikt tak jeszcze – na moje oko i ucho – nie opisał deszczu – mówi tłumaczka, Izabela Korybut-Daszkiewicz. – Poezja Ausry Kaziliunaite jest głęboko ironiczna, w antycznym i romantycznym rozumieniu terminu „ironia”. Jej nihilizm jest zawiedzionym idealizmem, współczuciem à rebours, i paradoksalnie niesie ze sobą nadzieję. Z tych wierszy bije tęsknota za dziecięcą autentycznością, którą tracimy, wchodząc w społeczne role – podkreśla Dąbrowski.

 

„Proch będzie ci chlebem, / Łzy napojem” – pisze poetka, w piękny sposób dowodząc, że jedynym, co może nam przynieść trochę szczęścia, jest akceptacja utraty, świadomość, że – by zacytować Marię Janion – „żyjąc, tracimy życie” – opisuje poezję Aurélii Lassaque Tadeusz Dąbrowski. – Poetka pisze równolegle w dwóch językach, francuskim i oksytańskim, nawiązując tym samym do średniowiecznej tradycji trubadurów i do poezji Frédérica Mistrala, który w dwudziestym wieku przywrócił prowansalską odmianę langue d’oc literaturze – przybliża twórczość Aurelii Anna Wasilewska.

 

Poemat Sigbjørna Skådena, choć brzmi archaicznie, jest na wskroś współczesny. Wraz z prozaicznymi, niekiedy banalnymi przypisami, tworzy wielopoziomową sylwiczną opowieść o upadku i (nie)możliwości ekspiacji – komentuje Tadeusz Dąbrowski. – Cykl „Notatki z samego serca ziem Saamów leśnego pogranicza” traktują o sztuce improwizacji – materialnej i niematerialnej – są podszytym humorem i autoironią spojrzeniem na saamską społeczność, gdzie niezwykle ceni się umiejętność radzenia sobie w ramach tego, co się już posiada – dodaje Maria Sibińska.

Program Versopolis w Gdańsku, 6 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00 i 21.30
Uniwersytet poezji europejskiej
Miejsce: Aula 1.43 Wydziału Filologicznego UG, Wita Stwosza 55
Rozmowy z poetami i ich tłumaczami
10.00 – Aurélia Lassaque (Francja) i Anna Wasilewska. Prowadzenie: Jagoda Bodzińska i Paulina Tarasewicz
11.00 – Athena Farrokhzad (Szwecja) i Justyna Czechowska. Prowadzenie: Elżbieta Rutkowska
12.00 – Sigbjørn Skåden (Norwegia) i Maria Sibińska. Prowadzenie: Agata Lubowicka
13.00 – Katja Gorečan (Słowenia) i Miłosz Biedrzycki. Prowadzenie: Natalia Wyszogrodzka
14.00 – Aušra Kaziliūnaitė (Litwa). Prowadzenie: Adam Pluszka

Wieczór Versopolis – poezja w oryginale z muzyką Stefana Wesołowskiego, godz. 21.30
Miejsce: Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40
Czytają: Krystyna Dąbrowska, Athena Farrokhzad, Katja Gorečan, Aušra Kaziliūnaitė, Aurélia Lassaque, Adam Pluszka i Sigbjørn Skåden
Muzyka: Stefan Wesołowski.


Poznaj program Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury Odnalezione w Tłumaczeniu