Do konkursu zgłoszono 57 wniosków, 25 „dużych” – w kwocie dofinansowania do 18 000 zł i 32 „małe” – w kwocie dofinansowania do 4 000 zł. Komisja konkursowa przyznała granty projektom, które realizowane będą w międzysektorowych partnerstwach instytucji i organizacji kulturalnych z jednostkami edukacyjnymi w: Szopie (gmina Sierakowice), Słupsku, Sikorzynie (gmina Stężyca), Wejherowie, Luzinie, Ciekocinie, Złotej Górze, Chojnicach, Skórowie i Gdyni.

Głównym celem konkursu Sieć Kultury 2017 jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. Służy temu promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor edukacji w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.

Tak jak w ubiegłym roku, najwięcej punktów można było zdobyć za wiarygodną ocenę potencjału społecznego, w tym: rozpoznanie problemów i potrzeb odbiorców projektu oraz zaangażowanie partnerów i lokalnej społeczności. Przeważająca część wnioskodawców stworzyła bardzo rozbudowane partnerstwa. Kluczowe było zachowanie zgodności projektu z celami programów: ogólnopolskiego – Bardzo Młoda Kultura i wojewódzkiego – Sieć Kultury – mówi Agata Andrasiak, koordynatorka programu Sieć Kultury.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Konkursu Sieć Kultury 2017:

Wsparcie kwotą do 18 tys. zł brutto:

„Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym”. Wnioskodawca: Fundacja „Aby chciało się chcieć”. Przyznano dofinansowanie w wysokości 18000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: cykl warsztatów zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół w Szopie (gmina Sierakowice). Finałowe, stacjonarne warsztaty zostaną przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej Dąbrówce. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy.

„Mam fazę na czytanie”. Wnioskodawca: Fundacja Solar Trip. Przyznano dofinansowanie w wysokości 17510 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku oraz Zespół Szkół Technicznych w Słupsku. Partnerami projektu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku,  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku,  Zespół Szkół Technicznych w Słupsku oraz Fundacja Balticum.

Wsparcie kwotą do 4 000 zł brutto:

„kTO w trawie piszczy…?” Wnioskodawca: Beata Czerniewicz. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Sikorzyno – niewielka miejscowość (ok. 500 mieszkańców) na terenie gminy Stężyca. Partnerami projektu są: Kaszubskie Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Stężycy, Muzeum Dwór Wybickich w Sikorzynie, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno w Sikorzynie, Kościół Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Gołubiu Kaszubskim, Lufilm Studio Filmowe, LPG Przemysław Pytel w Gdańsku oraz Grażyna Ostapiuk Fotografia w Gdańsku.

„MY – OTWARCI NA TEATR”. Wnioskodawca: Wejherowskie Centrum Kultury. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Filharmonia Kaszubska/Wejherowskie Centrum Kultury, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Partnerem projektu jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego.

„Komiks pod Chmurką…czyli o tym, jak się rozchmurzyć i znaleźć w sobie Superbohatera.” Wnioskodawca: Maria Krośnicka, Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Gmina Luzino. Partnerem projektu jest Akademia Malarstwa i Rysunku, przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich „Pro Bono”.

„Kreatywna 13.” Wnioskodawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3490 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Ciekocino (gmina Choczewo).  Partnerem projektu jest Ośrodek Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej w Lubiatowie.

„CSWiPR – miejscem kulturowym integracji społecznej i miejscem budowania inicjatyw obywatelskich.” Wnioskodawca: Fundacja „Nasze dzieci” Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej. Partnerami projektu są: Zespół Szkół i Wychowania z Brodnicy Górnej, Kartuskie Centrum Kultury, Sołectwo Brodnica Górna, Sołectwo Brodnica Dolna, Marta Skrzypkowska – Stowarzyszenie „Pod Wspólnym Niebem”.

„Adopcja z Kulturą.” Wnioskodawca: Chojnickie Centrum Kultury. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Chojnice. Partnerami projektu są: Technikum nr 3 im. Szarży Bohaterów pod Krojankami w Chojnicach, Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w Chojnicach.

„O czym szumią lipy – tworzymy mural.” Wnioskodawca: Anna Terefenko. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie. Partnerem projektu jest Izabela Zielińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie.

„Odczarujmy Szekspira.” Wnioskodawca: Oliwia Dajnowiec, nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Gdynia. Partnerami projektu są: Gimnazjum nr 11 w Gdyni, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Świetlica Socjoterapeutyczna „Vitava” w Gdyni oraz Klub Seniora w Gdyni.


Więcej informacji o projekcie „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”: www.sieckultury.pl.

„Sieć kultury” jest częścią ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura”, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej i zwiększeniu jej roli w działaniach instytucjach kultury i oświaty. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Więcej informacji: www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura.

Powiązane projekty