Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową. Edukacja kulturowa przygotowuje do aktywnego, świadomego uczestnictwa w kulturze. Kultura pomaga w rozwoju osobistym i społecznym, od niej zależy jakość relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania.

 

„Sieć kultury” jest częścią ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura”, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej i zwiększeniu jej roli w działaniach instytucji kultury i oświaty. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Więcej informacji:


nck.pl/bardzomlodakultura

www.sieckultury.pl


Wyłonionym w drodze konkursu operatorem programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska. Wyniki konkursu „Bardzo Młodej Kultury” na 2021 rok znajdują się TUTAJ.

Kontakt

Agata Andrasiak-Czarnecka

Agata Andrasiak-Czarnecka

W IKM Koordynator programu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Miłośnik badań ewaluacyjnych i diagnostycznych, ukierunkowanych na doświadczanie przez badanego siebie i świata w procesie uczenia się.

e-mail: agata.andrasiak[at]km.gda.pl

Natalia Brylowska

Natalia Brylowska

W IKM zajmuje się projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury.

e-mail: natalia.brylowska@ikm.gda.pl