Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową. Edukacja kulturowa przygotowuje do aktywnego, świadomego uczestnictwa w kulturze. Kultura pomaga w rozwoju osobistym i społecznym, od niej zależy jakość relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania.

 

„Sieć kultury” jest częścią ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura”, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej i zwiększeniu jej roli w działaniach instytucjach kultury i oświaty. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Więcej informacji: www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura.


www.sieckultury.pl


Wyłonionym w drodze konkursu operatorem programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.

 

 

Kontakt

Agata Andrasiak | Sieć kultury

W IKM Koordynator programu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Miłośnik badań ewaluacyjnych i diagnostycznych, ukierunkowanych na doświadczanie przez badanego siebie i świata w procesie uczenia się.

e-mail: agata.andrasiak[at]km.gda.pl

Natalia Brylowska

W IKM zajmuje się projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury.

e-mail: natalia.brylowska@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2019