Jak woda wpływała na kształt terenów Stoczni Gdańskiej w przeszłości, jakie znaczenie ma dziś i jakie będzie miała w przyszłości? Andrzej Trzeciak z Europejskiego Centrum Solidarności poruszy te zagadnienia podczas wykładu Akademii Gdańska, który odbędzie się 25 kwietnia o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej.

Stocznia to unikalna, poprzemysłowa przestrzeń i miejsce historyczne, to statki i ludzie, którzy je budowali, ale także, a może przede wszystkim – woda. Dzięki niej Stocznia Gdańska a przed nią Królewska i Cesarska oraz Schichaua powstały i działały w tym miejscu przez ponad 150 lat. Wcześniej istniało portowe miasto i monumentalne fortyfikacje ze skomplikowanym układem fos i kanałów. Dziś pomimo zniszczeń i dewastacji nadal istnieją relikty i zabytki, przypominające o wykorzystaniu wody przez przemysł i gospodarkę. Są jednocześnie zapisem procesów historycznych oraz urbanistycznych i miastotwórczych jakie kształtowały oblicze Gdańska – mówi Andrzej Trzeciak.

Andrzej Trzeciak – historyk i historyk sztuki. Pracował w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Kierował Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim i Pomorskim Ośrodkiem Kontaktów z Polonią. Obecnie kustosz w Europejskim Centrum Solidarności. Pełnił funkcję opiekuna kolekcji pamiątek historycznych i zbioru sztuki zaangażowanej. Współtwórca wystawy stałej ECS. Bada dziedzictwo kulturowe i historię Stoczni Gdańskiej, szczególnie jej aspekty społeczno-polityczne i zabytkoznawcze oraz kwestie związane z przemianami przestrzeni postoczniowej. W obszarze jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z wzornictwem oraz antropologią mody i dizajnu. Współautor książki Tu stocznia.
Czwarta edycja cyklu Akademia Gdańska dotyczy wody w mieście

Prowadzący opowiedzą m.in. o sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która była jedną z pierwszych w XVI-wiecznej Europie, portowej historii Gdańska, sporcie, rekreacji i komunikacji wodnej. Podczas najbliższych spotkań usłyszymy o Stoczni Gdańskiej jako atrakcji turystycznej, Kunsztach Wodnych w Gdańsku, Stoczni Gdańskiej jako centrum wodnym Gdańska, czy o Twierdzy Wisłoujście.

Harmonogram wykładów Akademii Gdańska

30 maja, godz. 18.00, „U ujścia Wisły. Twierdza Wisłoujście wczoraj i dziś”, Katarzyna Krawczyk, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
13 czerwca, godz. 18.00, „Architektura i woda – przekraczanie granic”, Lucyna Nyka, Politechnika Gdańska
26 września, godz. 18.00, „Zanim pojawiła się w kranie czyli jak dawniej Gdańszczanie wodę czerpali”, Ewa Pastuszak, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna
24 października, godz. 18.00, „Nie tylko studnie. Woda i ludzie w Gdańsku”, Renata Wiloch- Kozłowska, Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch – Kozłowska
23 listopada, godz. 18.00, „Podwodne dziedzictwo kulturowe. Zysk czy strata dla regionu?”, Iwona Pomian, Narodowe Muzeum Morskie
12 grudnia, godz. 18.00, „Sporty wodne w dawnym Gdańsku”, Jan Daniluk, Muzeum II Wojny Światowej

Powiązane projekty