Po latach zaniedbań woda jest doceniana jako komponent kompozycji architektonicznych i krajobrazowych – zwraca uwagę Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, która 13 czerwca o godz. 18.00 opowie w Instytucie Kultury Miejskiej o zmieniającej się roli wody w architekturze miast. Wykład jest częścią cyklu Akademia Gdańska. Wstęp wolny.

W powszechnym odbiorze miasta granice pomiędzy lądem i wodą pojmowane są jako niezmienne. W istocie jednak formy miast były negocjowane względem wody, a linie przebiegu rzek i kanałów wielokrotnie zmieniane. Obecnie, po latach zaniedbań woda jest doceniana jako komponent kompozycji architektonicznych i krajobrazowych. Modyfikowanie jej obrysów, manewrowanie linią nabrzeży, wyznaczanie pasów lądu wychodzących w wodę czy zespołów zabudowy pływającej okazuje się stanowić cenny punkt wyjścia do opracowania strategii przekształceń miast i poszukiwania nowych kierunków ich rozwoju – wyjaśnia Lucyna Nyka.

Czwarta edycja cyklu Akademia Gdańska dotyczy wody w mieście. Prowadzący opowiadają m.in. o sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która była jedną z pierwszych w XVI-wiecznej Europie, portowej historii Gdańska, sporcie, rekreacji i komunikacji wodnej. Podczas najbliższych spotkań usłyszymy o Stoczni Gdańskiej jako atrakcji turystycznej, Kunsztach Wodnych w Gdańsku, Stoczni Gdańskiej jako centrum wodnym Gdańska, czy o Twierdzy Wisłoujście.

Profesor Lucyna Nyka jest dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i specjalistą w zakresie powiązań architektury i wody, w tym przekształceń terenów nadwodnych. Jest autorką wielu publikacji oraz projektów badawczych skoncentrowanych na kwestiach odnowy przestrzeni miast, m.in. Bridging the City – Water in Architecture, Urban Spaces and Planning. Pełni funkcję eksperta w programie European Workshop on Waterfront Urban Design prowadzonym przez Lusofona University w Lizbonie, współpracuje jako ekspert z Union of Baltic Cities, prowadzi wykłady na wielu uniwersytetach zagranicznych. Jest inicjatorką odsłonięcia skanalizowanego Potoku Królewskiego na fragmencie kampusu Politechniki Gdańskiej oraz projektu Galerii Pływającej.

13 czerwca, godz. 18.00, „Architektura i woda – przekraczanie granic”, Lucyna Nyka, Politechnika Gdańska

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/ 1435959773117300/

Harmonogram wykładów Akademii Gdańskiej 2017

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

26 września, godz. 18.00, „Zanim pojawiła się w kranie czyli jak dawniej Gdańszczanie wodę czerpali”, Ewa Pastuszak, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna

24 października, godz. 18.00, „Nie tylko studnie. Woda i ludzie w Gdańsku”, Renata Wiloch- Kozłowska, Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch – Kozłowska

23 listopada, godz. 18.00, „Podwodne dziedzictwo kulturowe. Zysk czy strata dla regionu?”, Iwona Pomian, Narodowe Muzeum Morskie

12 grudnia, godz. 18.00, „Sporty wodne w dawnym Gdańsku”, Jan Daniluk, Muzeum II Wojny Światowej

Powiązane projekty