Jak młodzi ludzie korzystają z nowych mediów? Jakiej edukacji potrzebujemy w cyfrowym świecie? Na wykład Grzegorza D. Stunży „Edukacja w kulturze cyfrowej. Pokolenia interaktywnych interfejsów”, który odbędzie się 12 czerwca o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej, zaprasza Medialab Gdańsk.

Jakie wyzwania stoją przed animatorami i animatorkami, nauczycielami i nauczycielkami chcącymi korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych w swojej pracy? Jak podnosić kompetencje kulturalne przy jednoczesnym podnoszeniu kompetencji medialnych i cyfrowych? Wykład poświęcony będzie nowym możliwościom edukacyjnym, wyzwaniom związanym z rozwojem nowych technologii i sposobów korzystania z nich przez młodych ludzi.

Nastolatki i dzieci korzystają z urządzeń mobilnych coraz częściej, podobnie robią również rodzice. To oni kupują tablety, z przynajmniej częściowym przeznaczeniem do wykorzystania przez najmłodszych oraz smartfony dla starszych dzieci i nastolatków. Młodzież skupia się na rozrywce i kontaktach społecznych, dzieci na zabawie, często połączonej z edukacją. Rodzice pracują, kontaktują ze znajomymi i relaksują przed ekranami. Nie da się uciec od dotykowych interfejsów, ale ich potencjał edukacyjny i kreatywny wciąż nie jest odpowiednio wykorzystywany – mówi Grzegorz D. Stunża.

Spotkanie jest częścią cyklu KulturLab realizowanego przy serwisie „Edukator Medialny” w ramach projektu „KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu animacji i edukacji kulturalnej.
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/ events/110263672893936/

Grzegorz D. Stunża – wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej i ekspert finansowanego przez MEN projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) prowadzi przy blogu http://edukatormedialny.pl/ projekt „KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” (kontynuacja projektu stypendialnego MKiDN z 2013). Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci” (2012,2013), koordynował projekt badawczy polskich blogów kulturalnych (2015). Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej i Medialabem Gdańsk oraz Fundacją Nowoczesna Polska.


Medialab Gdańsk to program Instytutu Kultury Miejskiej, który łączy kulturę, aktywizm społeczny, edukację i technologię. http://medialabgdansk.pl/

Realizowane działania to Akademia Nowych Mediów, Pracownia Nowych Mediów, która zbiera materiały edukacyjne powstałe podczas szkoleń i warsztatów, szkolenia online (http://szkolenia.ikm.gda.pl/) oraz serwis promujący zasoby domeny publicznej http://szukamy.org/, w tym przez „Wyszukane” – gadżety z motywami zaczerpniętymi z wolnych zasobów.

Powiązane projekty