Medialab łączy kulturę, aktywizm społeczny, edukację i technologię. Tworzymy przestrzeń eksperymentu i współpracy, dzielimy się wiedzą, szukamy rozwiązań. Działamy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystania nowych mediów i technologii dla rozwoju kultury i rozwoju społecznego.

Główne pola aktywności Medialab Gdańsk:

Otwartość

otwartość w publicznych instytucjach kultury, społeczne archiwa, licencje creative commons, domena publiczna.

Działania: publikacja „Otwartość w publicznych instytucjach kultury”, serwis szukamy.org, „Wyszukane – pamiątki z Gdańska”PANkreator – reuse zbiorów cyfrowych Biblioteki Gdańskiej PAN; Pracownia Nowych Mediów – warsztaty genealogiczne, archiwistycznehackathony, humanistyka cyfrowa, odkrywanie historii Gdańska i pokazywanie jej jako źródła inspiracji; MEDIAlabiryntydoroczny cykl wydarzeń związanych z wykorzystywaniem nowych mediów i technologii w nauce i kulturze; 

Dni Domeny Publicznej: doroczne spotkania wokół zbiorów domeny publicznej popularyzujące ich potencjał i kreatywne wykorzystanie. 

Edukacja medialna

blogi w edukacji, edukacja nieformalna, badania kompetencji komunikacyjnych, programowanie, kodowanie, humanistyka cyfrowa; 

Działania: Jesteśmy partnerem bloga Edukator Medialny; współpracujemy z lokalnym środowiskiem akademickim UG i PG.


www.medialabgdansk.pl


 

Kontakt

Karina Rojek

Karina Rojek

e-mail: karina.rojek@ikm.gda.pl
tel.: 664974079