Gdzie znajdowało się obserwatorium astronomiczne Jana Heweliusza i jaka królowa odwiedziła jego pracownię? Skąd przybył do Gdańska pomnik króla Jana III Sobieskiego? Gdzie znajduje się Droga Królewska? Spacer Gdańskich Miniatury, który 17 czerwca prowadzi przewodniczka Ewa Czerwińska, wskaże odpowiedzi na te pytania.

W czerwcu odbywa się ostatni spacer w cyklu „Tajemnice gdańskich uliczek”. Po odwiedzinach w Nowym Porcie, Wrzeszczu, Dolnym Mieście czy Osieku Gdańskie Miniatury wracają na Główne Miasto. Szlak wycieczki, którą urozmaicają zagadki na temat architektury i historii Gdańska wiedzie od ul. Korzennej, przez Targ Drzewny, aż do Bramy Wyżynnej, ul. Długiej i Długiego Targu. Oprócz zwiedzania charakterystycznych miejsc uczestnicy i uczestniczki spaceru dowiedzą się czym był podział miasta na kwartały, kim byli patrycjusze, czy który król zafundował Kaplicę Królewską obok kościoła Mariackiego.

Kończymy dziewiąty sezon spacerów z Gdańskimi Miniaturami. Pierwsi uczestnicy i uczestniczki naszych wędrówek są już dorośli. Mam nadzieję, że dzięki przyjaznej formule gry miejskiej z zagadkami udało się nam zainteresować ich historią i ciekawostkami na temat miasta. W roku szkolnym 2016/2017 w spacerach wzięło udział już 3 600 osób – komentuje Anna Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej.

Grupy szkolne, grupy nieformalne i osoby indywidualne, które uczęszczały na spacery i udzieliły prawidłowych odpowiedzi na zagadki z gry otrzymują na koniec każdego semestru kulturalne nagrody od partnerów Gdańskich Miniatur: Teatru Wybrzeże, Teatru Miniatura, Fundacji Wspólnota Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Fundacji Gdańskiej, Europejskiego Centrum Solidarności, Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, sieci kin Helios, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Teatru Szekspirowskiego, Muzeum Emigracji, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Akwarium w Gdyni, Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Jump City.

Zobacz szczegóły:

„Śladami władców – Główne i Stare Miasto” gra miejska i spacer dla szkół | Gdańskie Miniatury

„Śladami władców – Główne i Stare Miasto” gra miejska i spacer otwarty | Gdańskie Miniatury

 

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez opieki.

Powiązane projekty