Ponad 2 miesiące przygotowań, 14 uczniów, 250 rzeźbionych kafli z gliny i w efekcie 3-metrowy ceramiczny mural. Zakończono projekt konkursowy „O czym szumią lipy?” w Skórowie, realizowany w ramach Sieci kultury. Efekt możecie zobaczyć na zdjęciach.

W ramach projektu „O czym szumią lipy?” odbyło się kilka spotkań i warsztatów. W realizacji działań wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie. Podczas pierwszych warsztatów 14 uczestniczek i uczestniczek poznało legendy, a także historię Skórowa i regionu. Na podstawie zdobytej przez dzieci wiedzy powstały pierwsze zarysy projektu muralu. Podczas kolejnych zajęć wykonano własnoręcznie 250 kafli. Prace polegały na przygotowaniu, wałkowaniu, tworzeniu kształtów, dekorowaniu, suszeniu, szkliwieniu i w końcu wypalaniu glinianych elementów.

Projekt „O czym szumią lipy – tworzymy mural” jest wyjątkowym i unikalnym wydarzeniem w regionie (w zwykłej wsi dzieje się coś niezwykłego), ale również na skalę całego województwa może stać się kulturalną wizytówką gminy i regionu. Beneficjentami projektu są przede wszystkim dzieci, które dzięki projektowi mogły zdobyć nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności z dziedziny sztuki – opowiada Anna Terefenko, koordynatorka projektu.

Efektem finalnym projektu jest mural ceramiczny w kształcie koła o średnicy 3 metrów, który opowiada historię i legendy Skórowa. 

fot. Bartosz Bańka

Odsłonięcie muralu  „O czym szumią lipy?”  miało miejsce 17 lipca. Dzieło uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie zostało osadzone na jednej ze ścian budynku. Niemal sto osób uczestniczyło w uroczystości, podczas której twórcy opowiadali  o szczegółach projektu i znaczeniu poszczególnych kafli. Odsłonięciu towarzyszył koncert grupy Kapela z Gminy Damnica.

Elementem wzbudzającym najwięcej emocji wśród wykonawców muralu był zamek, o którego istnieniu dowiadujemy się z legend o Skórowie. Według jednej legendy była to siedziba złego rycerza rozbójnika, według innej – złej księżniczki. Obie legendy są niezwykle mroczne, czego wyrazem są sylwetki duchów księżniczek i zakonnic, widoczne na muralu – mówi Izabela Zielińska, partnerka projektu.

fot. Bartosz Bańka

Koordynatorzy i partnerzy projektu

Koordynatorem projektu jest Anna Terefenko (Właściciel Pracowni Tereferia Ceramiki i Malarstwa). Organizator cyklicznych i jednorazowych warsztatów z ceramiki i malarstwa dla dzieci i dorosłych (w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych). Partnerem projektu jest Izabela Zielińska reprezentująca sektor Oświaty (Szkoła Podstawowa im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie). Wsparcia merytorycznego przy projekcie udzieliła Joanna Kowalska, koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Gdańsku.

źródło: Gmina Potęgowo

Więcej informacji o projekcie >>


„Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową. Edukacja kulturowa przygotowuje do aktywnego, świadomego uczestnictwa w kulturze. Kultura pomaga w rozwoju osobistym i społecznym, od niej zależy jakość relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania.

„Sieć kultury” jest częścią ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura”, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej i zwiększeniu jej roli w działaniach instytucjach kultury i oświaty. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Więcej informacji: www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura

Wyłonionym w drodze konkursu operatorem programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.

 

Powiązane projekty