23 i 28 września odbędą się pierwsze spacery Gdańskich Miniatur nowymi szlakami. Tym razem uczestnicy i uczestniczki poznawać będą „Zielone Miasto Gdańsk”. Podczas pierwszego spotkania, razem z przewodniczką Ewą Czerwińską, odwiedzą Długie Ogrody będące częścią gdańskiej dzielnicy Śródmieście. Wrześniowej wycieczce patronuje Aesculus hippocastanum, czyli kasztanowiec.

Spacerowicze zobaczą różne okazy tego pięknego drzewa rosnące przy ulicach, w parku, na podwórkach, czy na dawnym cmentarzu. Poznają historię i ciekawostki związane z kasztanowcem. Zwiedzaniu towarzyszy quiz z zagadkami, który urozmaica czas i zwraca uwagę na istotne detale dzielnicy. Ulice, które znajdują się na szlaku wycieczki to: ul. św.Barbary, ul. Długie Ogrody, ul. Krowoderska czy ul. Wygon.

Każdy może spacerować indywidualnie przy pomocy mapki dostępnej na stronie http://www.gdanskieminiatury. ikm.gda.pl/ lub z przewodniczką Ewą Czerwińską.

Rodziny, osoby indywidualne i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 23 września 2017 r., natomiast z grupami szkolnymi spotykamy się w czwartek 28 września 2017 r.

Patroni medialni: Radio Gdańsk, Magazyn Together, iBedeker.pl, Miasto Dzieci.pl


Gdańskie Miniatury „Zielone miasto. Kasztanowiec”

23 września, spacer dla rodzin, osób indywidualnych i grup nieformalnych, godziny: 11.00, 12.30, 14.00

Miejsce spotkania: 11.00, 14.00 – ul. Św Barbary 1, 12.30 – Zieleniec przy ul. Wygon.

Najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat. Spacer trwa około 1,5 godziny i jest bezpłatny.

28 września, spacer dla szkół, godziny: 10.00, 11.30, 13.00.

Miejsce spotkania: 10.00, 13.00 – ul. Św Barbary 1, 11.30 – Zieleniec przy ul. Wygon.

Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 20.09.2017 r. na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe (klasy IV-VI) – szkoły ponadgimnazjalne. Spacer trwa około 1,5 godziny. Maksymalna liczba osób zgłaszanych: 30, maksymalna liczba osób w grupie podczas spaceru: 50. Spacery są bezpłatne.

Więcej informacji pod adresem e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Prosimy o zgłoszenia do dnia 20.09.2017 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 29 września będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Powiązane projekty