16 lutego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się III Pomorska Giełda Inspiracji – wydarzenie podsumowujące zeszłoroczne zwycięskie projekty.

Wydarzenie skierowane jest do osób, które zajmują się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych, w szczególności do nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury, jak również tych którzy pragną przystąpić do Konkursu “Sieć kultury 2018”.

Wydarzenie stwarza warunki do spotkania reprezentantów sfery kultury z przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych w różnych przestrzeniach i konfiguracjach, po to by lepiej się poznać i zrozumieć. Można stwierdzić, że to „tylko spotkanie”. Dla mnie to „aż spotkanie”, połączone ze wzajemnym poznaniem się, bo województwo pomorskie nie jest jednym spójnym regionem, a raczej subregionami o skomplikowanej historii – mówi Agata Andrasiak koordynatorka programu

Program III Pomorskiej Giełdy Inspiracji 16.02.2018

Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

Wydarzenie odbędzie się na I piętrze w Sali Spotkań 2.70.

Wejście przez otwarty dziedziniec do części biurowej.

16:00 – 16:15 – Przywitanie uczestników

16.20 – 17.20 – Prezentacja projektów nagrodzonych w konkursie „Sieć Kultury 2017”, cz. I

Dwie Brodnice- jedna historia (Fundacja „Nasze dzieci” / Hanna Kajeta)

My- otwarci na teatr (Wejherowskie Centrum Kultury / Anna Pobłocka)

Mam fazę na czytanie (Fundacja Solar Trip / Ewa Konarzewska-Michalak)

17:20 – 17:40 – Przerwa kawowa

17.40 – 18.40 – Prezentacja projektów nagrodzonych w konkursie „Sieć Kultury 2017”, cz. II

Odczarujmy Szekspira (Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni / Oliwia Dajnowiec)

Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym (Fundacja „Aby chciało się chcieć” / Piotr Zatoń)

Komiks pod chmurką…czyli o tym, jak się rozchmurzyć i znaleźć w sobie Superbohatera (Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie / Maja Krośnicka)

O czym szumią lipy – tworzymy mural (Pracownia Tereferia Ceramiki i Malarstwa / Anna Terefenko)

18.40 – 19.20 – Dyskusja i pytania z sali

19.20 – 20.30 – Nocne zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (dla chętnych)

Poznaj więcej szczegółów >>

Dołącz do wydarzenia na facebooku >>

Powiązane projekty