Pruszcz Gdański, Człuchów, Brusy, Gdańsk, Luzino, Słupsk, Sopot – w tych miejscowościach zrealizowane będą zwycięskie projekty zgłoszone do trzeciej edycji konkursu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. 7 z 49 zgłoszonych działań otrzymało łączne wsparcie w wysokości 48 000 zł. 

Sieć Kultury to program nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury, a także radnych i przedstawicieli władz z województwa pomorskiego. Działa od 2016 roku w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, a jego regionalnym operatorem jest Instytut Kultury Miejskiej. Sieć Kultury oferuje szkolenia i warsztaty oraz wsparcie finansowe projektów dotyczących edukacji kulturowej, które opierają się na partnerskiej współpracy między sektorami oświaty i kultury w województwie pomorskim.

Po kilku miesiącach spotkań w regionie, warsztatów, składania wniosków i trzech obrad komisji, ogłaszamy wyniki Konkursu Sieć Kultury 2018 – mówi Agata Andrasiak z Instytutu Kultury Miejskiej. Obrady komisji konkursowej trwały cztery dni, każdy z wniosków był dokładnie analizowany i oceniany pod względem poprawności formalnej i zawartości merytorycznej. Wybór był trudny, a poziom wniosków bardzo wysoki – dodaje Andrasiak.

Czuję, więc jestem (4 000 zł) – projekt z Pruszcza Gdańskiego przeznaczony dla uczniów i rodziców, który zakłada naukę wyrażania emocji. Przewidziany jest cykl warsztatów: nazywanie i pisanie o emocjach, ich rysowanie czy rozpoznawanie w książkach. Uczniowie pójdą również na spektakl operowy, a książka o emocjach, którą napiszą w trakcie zajęć, zostanie wydana. Projekt zgłosiła: Aldona Domeradzka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

FilozoGraf (3 730 zł) – projekt z Człuchowa, opierający się na opracowaniu i wykonaniu metodą czarno-białej grafiki krótkich etiud komiksowych, połączonych w spójny album. Tematyka prac będzie oscylowała wokół poglądów filozofów greckich na temat powstania świata. Projekt ma na celu wprowadzenie młodzieży w świat pierwszych filozoficznych koncepcji powstania świata oraz nabycia umiejętności wyrażenia przez nich myśli filozoficznych poprzez lubianą i przystępną dla nich formę, czyli komiks. Projekt zgłosiła: Hanna Borzyszkowska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku- Filia nr 2 w Człuchowie.

Nie święci garnki lepią (4 000 zł) – projekt z Brus. Jego celami są kultywowanie tradycji i rzemiosła oraz integracja dziesięcioletnich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach i dorosłych osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu uczestnicy wyjadą do Muzeum Ceramiki w Chmielnie i na Festyn Archeologiczny w Czernicy oraz wezmą udział w cyklu czterech warsztatów rzemiosł dawnych. Projekt zgłosiła: Anna Ossowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach.

Bardzo wspólny świat (9 870 zł) – projekt z Gdańska, którego realizacja skupia się na Dolnym Wrzeszczu. Odbędą się warsztaty dla młodzieży w Centrum Pracy Socjalnej nr 1, poświęcone biedzie, wykluczeniu i problemom społecznym Dolnego Wrzeszcza, w które zaangażowana będzie również Rada dzielnicy. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w warsztatach: teatralnych, zbierania materiału do video artu oraz pisania scenariusza. Na końcu odbędzie się premiera stworzonego przez młodzież spektaklu i video artu. Projekt zgłosiła: Rita Jankowska, reżyserka, dramaturżka, animatorka społeczna, założycielka Teatru Błękitna Sukienka

Hip Hip KultHuraaa! – regionalne spotkania twórców (11 200 zł) – projekt z Luzina. Jego celem są wspólne działania społeczności szkół podstawowych, bibliotekarzy i bibliotekarek, artystów i artystek oraz mieszkańców i mieszkanek kilku gmin na Kaszubach. Uczniowie szkół będą jeździć po regionie, by spotkać się z ciekawymi osobowościami, zwiedzać i uczestniczyć w różnorodnych warsztatach z lokalnymi twórcami. Doświadczą kultury wielozmysłowo. Zwieńczeniem projektu będzie Dzień Regionu. Projekt zgłosiła: Maja Krośnicka z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.

Krytykuj mądrze (3 700 zł) – projekt ze Słupska. Zakłada realizację 38 godzin warsztatowych, mających na celu zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w życiu teatralnym i wyrażaniu swojej opinii na temat obejrzanych spektakli. Uczniowie Szkoły Podstawowej będą uczyć się pisania recenzji, krytyki teatralnej oraz struktury spektaklu. Przewidziano również zajęcia dla nauczycieli – o roli teatru w edukacji, analizie recenzji i o teatrze samym w sobie. Młodzież będzie miała także możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia spektaklu oraz weźmie udział w organizacji festiwalu teatralnego sztuk zaangażowanych społecznie. Projekt zgłosiła Agata Pietruszewska z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

Po prostu razem! (11 500 zł) – projekt z Sopotu. Ma na celu integrację obcokrajowców i uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Pojawią się takie wydarzenia jak spotkania z obcokrajowcami, warsztaty antydyskryminacyjne, dwa pikniki integracyjne, wspólne rajdy rowerowe, lekcje polskiego dla obcokrajowców, a także spotkania kreatywne koordynatorów i koordynatorek, mające na celu tworzenie sieci kultury. Projekt zgłosiła Dagmara Sypniewska-Skwara z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Joanna Kowalska (koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej), Katarzyna Huńko (doradczyni biznesowa i zawodowa), Monika Kuligowska (wiceprezes Fundacji Edukacyjnej ODiTK), Monika Bąkowska-Łajming (Nadbałtyckie Centrum Kultury), Dariusz Zalewski (dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach), Marta Nowicka (Gdański Teatr Szekspirowski), Anna Maliszewska (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) oraz Michał Piotrowski (rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Wnioski „małe”, od początkujących realizatorów, odrzucone ze względów formalnych również poddano ocenie merytorycznej (ale nie punktowej), by w ten sposób przekazać informację zwrotną ich pomysłodawcom. Początkujący wnioskodawcy będą także mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych w czerwcu. Projekty realizowane będą od 28 maja do 5 października 2018.

Program Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim jest częścią wieloletniego, ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program ten zmierza do podniesienia poziomu edukacji kulturowej i artystycznej w Polsce. W ramach Sieci Kultury organizowane są między innymi warsztaty, konkursy grantowe i spotkania informacyjno-integracyjne. Operatorem programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej. www.sieckultury.pl.

Dołącz do grupy Sieci Kultury na Facebooku: www.facebook.com/groups/470607796479974/.

Powiązane projekty