Wyjątkowe organy, dzwony i zegary. Te, które dzisiaj możemy podziwiać i usłyszeć oraz te, które pozostały tylko na kartach historii będą bohaterami najbliższego wykładu z cyklu Akademia Gdańska. Zapomnianemu dziedzictwu pamięć przywróci Andrzej Januszajtis, były dyrektor Instytutu Fizyki oraz dziekan Wydziału Fizyki na Politechnice Gdańskiej, członek gdańskich towarzystw naukowych i Honorowy Obywatel Miasta Gdańska. Wykład odbędzie się 19 czerwca o godz. 18.00 w sieni IKM.

Podczas wykładu poruszę tematykę gdańskich organów, dzwonów i zegarów. To zagadnienie niezwykle ciekawe, wszak przed drugą wojną światową w kościele Mariackim można było podziwiać piękny zegar astronomiczno-figuralny, skonstruowany przez Hansa Doringa z Torunia. Budowę zegara rozpoczęto w 1464 roku, a zakończono w 1470. Pamiętać należy również o tym, że w okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej i jeszcze w czasie jej trwania w Gdańsku rozbrzmiewały trzy carillony, zespoły dzwonów grających, zwane też kurantami. Były one umieszczone na wieżach Ratusza Głównego Miasta i kościoła św. Katarzyny oraz na wieży zegarowej, znajdującej się przy dawnym schronisku młodzieżowym na Biskupiej Górce im. Paula Beneke. Do dziś zachowały się prawie wszystkie dzwony jednego, i to najmniej wartościowego instrumentu, tego z Biskupiej Górki. Natomiast zniszczone w czasie wojny carillony z ratusza i kościoła zastąpiły nowe – opowiada prelegent.

Prof. Andrzej Januszajtis – był pracownikiem naukowym Katedry Fizyki Politechniki. Tu uzyskał doktorat, a w 1968 r. tytuł docenta. Pracę naukową łączył z dydaktyczną. Pełnił funkcje dyrektora Instytutu Fizyki oraz dziekana Wydziału Fizyki. Pracę zawodową łączył ze studiami nad historią Gdańska. Wiele godzin spędził nad starymi dokumentami, prasą i literaturą dotyczącą dziejów naszego grodu. Wielką popularnością cieszyła się jego pierwsza książka „Z uśmiechem przez Gdańsk” z 1968 roku. Dorobek naukowy autora w tej dziedzinie to kilkanaście kolejnych książek i dziesiątki artykułów, występów w radiu i telewizji. Jest świetnym gawędziarzem i popularyzatorem Gdańska. Z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem rozpoczęto rekonstrukcję słynnego zegara astronomicznego w Kościele Mariackim. Członek gdańskich towarzystw naukowych. Na wniosek wielu towarzystw, Rada Miasta nadała mu 24 stycznia 2002 r. tytuł Honorowego Obywatela.

Akademia Gdańska to organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej roczny cykl wykładów, dla których inspiracją jest gdańska historia, kultura i sztuka. Piąta edycja dotyczy gdańskiej tożsamości pozostającej poza kartami dzisiejszych publikacji historycznych, odwołującej się do Gdańska, którego nie ma.

Harmonogram wykładów Akademii Gdańska 2018

19 czerwca, godz. 18.00 | Andrzej Januszajtis, Dziedzictwo zapomniane

25 września, godz. 18.00 | Mieczysław Abramowicz, Gdańscy Żydzi – pamięć nieistniejącego świata: ludzie, architektura, zdarzenia

23 października, godz. 18.00 | Andrzej Trzeciak, Umarłe budynki

27 listopada, godz. 18.00 | Beata Możejko, Kobiety w późnośredniowiecznym Gdańsku. Między realiami prawa a codziennym życiem

11 grudnia, godz. 18.00 | Tomasz Biegański, Nie tylko napój. Dubeltowe dzieje gdańskiego piwa


Akademia Gdańska | Andrzej Januszajtis Dziedzictwo zapomniane

Data: 19 czerwca godz. 18.00

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Wstęp wolny

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Powiązane projekty