Wiedza o publiczności pomaga instytucji kultury w skutecznym zachęcaniu do korzystania z jej oferty. Dlatego Obserwatorium Kultury przy Instytucie Kultury Miejskiej przeprowadzi w 2018 roku pierwsze, kompleksowe badanie publiczności instytucji kultury, których organizatorem jest miasto Gdańsk. Gdańskie instytucje zostały zaproszone do udziału w konsultowaniu celów badania i narzędzi badawczych. Dodatkowo procesowi towarzyszył kurs prowadzenia samodzielnych badań przez instytucje i organizacje kulturalne.

Badanie trwa od sierpnia do listopada 2018 roku i biorą w nim udział: Centrum Hewelianum, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańska Galeria Miejska, Gdański Teatr Szekspirowski, Klub ŻAK, Teatr Miniatura, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Opera Bałtycka, Teatr Wybrzeże, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Gdańska, Gdański Archipelag Kultury, Cappella Gedanensis oraz Schola Gedanensis. Ankieterzy odwiedzają wybrane przez instytucje wydarzenia i prowadzą ankiety na tabletach.

W przeszłości IKM prowadził  dwa razy badanie na temat źródeł pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych (2011 i 2013), w tym badaniu również takie pytanie zostanie zawarte.

Inicjatywa jest inspirowana projektem „Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury”, który pozwolił na stworzenie obrazu warszawskiej publiczności ogółem oraz profili publiczności każdej instytucji objętej badaniem.

Informacje i raporty z badania publiczności warszawskich instytucji kultury: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/publicznosc.
Koordynator: Natalia Brylowska
Strona projektu: http://ikm.gda.pl/projekt/badaniepublicznosci/