Z jakich miejsc i dzielnic pochodzą uczestnicy wydarzeń? W jaki sposób docierają do instytucji? Skąd dowiadują się o ofercie kulturalnej? Czy gdańska publiczność jest zorganizowana czy raczej spontaniczna? Odpowiedzi na te pytania dostarcza raport ze wspólnego badania publiczności gdańskich instytucji kultury realizowanego od sierpnia do listopada 2018 roku. POBIERZ.

Na początku 2018 roku Obserwatorium Kultury w IKM zaprosiło do udziału we wspólnym badaniu instytucje kultury działające w Gdańsku. Pracownicy 19 jednostek, pod opieką merytoryczną dr Natalii Brylowskiej z IKM, włączyli się do pracy nad koncepcją badania, które miało dostarczyć im wiedzy użytecznej w codziennej pracy – planowaniu działań i komunikacji z uczestnikami kultury w Gdańsku.

Realizacja badania została powierzona gdańskiej firmie badawczej Danae. Od sierpnia do listopada 2018 roku ankieterzy przeprowadzili bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (TAPI – wspierane użyciem tabletu) z 2032 osobami uczestniczącymi w wydarzeniach kulturalnych: wystawach, spotkaniach autorskich, spektaklach, koncertach, festiwalach itp.

Gdańska publiczność stawia na indywidualność czy towarzyskie przeżycia? Co najczęściej motywuje ją do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych? W jaki sposób ta sama grupa uczestników łączy oferty różnych instytucji w swoim życiu kulturalnym? Odpowiedzi na wiele nurtujących pracowników kultury pytań znajdują się w prezentowanym raporcie. POBIERZ PEŁEN RAPORTPOBIERZ SKRÓT RAPORTU.

Instytucje, które wzięły udział w badaniu: Hevelianum, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańska Galeria Miejska, Gdański Teatr Szekspirowski, Klub ŻAK, Miejski Teatr Miniatura, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Opera Bałtycka, Teatr Wybrzeże, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Gdańska, Gdański Archipelag Kultury, Cappella Gedanensis, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Instytut Kultury Miejskiej.

W przeszłości IKM prowadził  dwa razy badanie na temat źródeł pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych (2011 i 2013), w tym badaniu również takie pytanie zostanie zawarte. Inicjatywa jest inspirowana projektem „Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury”, który pozwolił na stworzenie obrazu warszawskiej publiczności ogółem oraz profili publiczności każdej instytucji objętej badaniem.

Informacje i raporty z badania publiczności warszawskich instytucji kultury: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/publicznosc.

 

Kontakt

Natalia Brylowska

Natalia Brylowska

W IKM zajmuje się projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury.

e-mail: natalia.brylowska@ikm.gda.pl