Instytut Kultury Miejskiej wspiera ludzi kreatywnych zajmujących się kulturą i sztuką w rozwoju zawodowym przez programy takie, jak KaWa, Kultura Spotyka Biznes, Akademia Nowych Mediów czy Active Citizens.

Przygotowywany jest program wsparcia rozwoju zawodowego artystów przez warsztaty i konsultacje indywidualne z ekspertami z różnych dziedzin: prawne, finansowe, czy dotyczące kompetencji miękkich.

Teraz prosimy was – artystów/artystki, edukatorów/edukatorki, animatorów/animatorki i producentów/producentki kultury oraz przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich kreatywnych zawodów o pomoc w przygotowaniu programu odpowiadającego waszym potrzebom. Odpowiedz na kilka pytań dotyczących twojej pracy. Prześlij też link to znajomych, którzy działają w podobnych dziedzinach.

W ankiecie pytamy się również o Wasz styl pracy. W naszej nowej siedzibie chcemy przygotować przestrzeń i wsparcie potrzebne w codziennej pracy. Otworzymy wspólną Pracownię, gdzie będzie można przyjść i popracować w spokoju, ale też w dobrym towarzystwie i przyjaznej przestrzeni.

* Jeśli jesteś twórcą/twórczynią interdyscyplinarnym, działasz na wielu polach, wybierz taki link, który odpowiada temu, co robisz najczęściej, zajmuje najwięcej Twojego czasu. Prosimy o nie wypełnianie przez jedną osobę dwóch różnych rodzajów ankiety. Ankieta przeznaczona jest także dla studentów i osób dopiero rozpoczynających karierę.


Powiązane projekty