Finanse i podatki w organizacji pozarządowej nie muszą być trudne! Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na szkolenie przeznaczone dla osób działających w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki. Katarzyna Książczak przybliży uczestnikom i uczestniczkom tajniki planowania i wydatkowania środków. Szkolenie odbędzie się 2 i 3 lutego, konsultacje 3 i 4 lutego. Zgłoszenia: do 20 stycznia.

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z obszarem finansowo  – podatkowym. Uporządkuje zasady prowadzenia działalności ekonomicznej. Uświadomi obowiązki ciążące na Zarządach. Pozwoli na skuteczne planowanie i korzystanie ze zróżnicowanych źródeł finansowania organizacji.

Celami szkolenia jest nauka, jak zdefiniować,  zaplanować i wdrożyć poszczególne rodzaje ekonomiczne w organizacji (działalność odpłatna a działalność gospodarcza), poznanie skutków podatkowo – finansowych  poszczególnych rodzajów działalności, zwiększenie kompetencji planistycznych w zakresie zarządzania zasobami organizacji i rozwojem  jej ekonomizacji, przedstawienie podstawowych obowiązków sprawozdawczych podatkowych, finansowych, projektowych, zwiększenie wiedzy na temat podstawowych zasad rachunkowości – polityka rachunkowości, ZPK, metodologia kosztów, ewidencji operacji  gospodarczych, wskazanie obowiązków Zarządu organizacji.

Warsztaty 2 – 3 lutego 2019 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela). Indywidualne konsultacje: 3 – 4 lutego 2019 r.  

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Formularz należy odesłać do 20.01.2019 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40,80-830 Gdańsk, Numer faxu: 58 760 72 15. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 25.01.2019 r.

Metodologia:

  • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w przeważającej części formy warsztatowe
  • teoria służyć będzie uwspólnieniu wiedzy uczestników i uczestniczek i wyrównaniu jej poziomu
  • uczestnicy i uczestniczki przystępując do szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe z podstawowymi zagadnieniami planowanymi do realizacji oraz po zakończeniu szkolenia w wersji elektronicznej materiał poszkoleniowy
  • uczestnicy i uczestniczki pracować będą indywidualnie, grupowo i w podgrupach
  • w miarę możliwości praca odbędzie się na materiałach pochodzących z organizacji uczestników i uczestniczek (statut, analiza sytuacji, zasobów itp.)

 

Osoba prowadząca:

Katarzyna Książczak  – absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończenie szkoły trenerskiej w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala trenerce od kilku lat dzielić się zdobytą wiedzą, zwłaszcza praktyczną.

Katarzyna Książczak przeprowadziła ponad 2 000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego.             Od 10 lat szkoli organizacje pozarządowe m.in. z  zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i sprawozdawczości, rozwoju i zasad prowadzenia działalności ekonomicznej, sprawozdawczości projektowej z różnych źródeł, zasad rozliczania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

 

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.