Akademia Aktywnej Społeczności to cykl szkoleń dla osób działających w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów i aktywistek.

W Akademii Aktywnej Społeczności skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Akademia Aktywnej Społeczności to weekendowe dwudniowe warsztaty (po 12 godz.). Zapraszamy na nie osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się w Gdańsku. Wymagają wcześniejszej rezerwacji, grupy liczą bowiem maksymalnie 16-20 osób.

Projekt Akademia Aktywnej Społeczności wywodzi się z projektów Active Citizens – Aktywna Społeczność i Akademia Active Citizens realizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.


Reportaż dotyczący działań Akademii Active Citizens w 2014 r. Film powstał dzięki wsparciu British Council. 


Materiały z poprzednich szkoleń z lat 2013-2016 znajdują się w Repozytorium IKM

Kontakt

Anna Urbańczyk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Akademii Aktywnej Społeczności i Gdańskich Dni Sąsiadów.

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2019