Świetne działania promocyjne projektów kulturalnych nie należą już do rzadkości. Coraz więcej przemyślanych kampanii odbija się szerokim echem w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Instytut Kultury Miejskiej, organizator Konferencji Marketing w Kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka, proponuje uczestniczkom i uczestnikom wydarzenia udział w konkursie na najlepsze Kulturalne Case Study! Zwycięski projekt otrzyma statuetkę oraz nagrodę w wysokości 1000 zł. Informacje, regulamin i zgłoszenia.

– Chcemy docenić ambitne, wysoko lub nisko budżetowe kampanie i projekty komunikacji wydarzeń kulturalnych. Działania promocyjne w mediach społecznościowych, mediach tradycyjnych, kampanie outdoorowe czy niestandardowe. Szczególnie ważne są dla nas inicjatywy, które może nie zyskały dużego oddźwięku w skali ogólnopolskiej, ale poruszyły lokalne środowisko – mówi Marta Bańka z Instytutu Kultury Miejskiej.

W Konkursie Kulturalne Case Studies #MwK2019 mogą wziąć udział osoby zarejestrowane na Konferencję Marketing w Kulturze. Do składania propozycji projektów zaproszone są instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne czy agencje PR ściśle współpracujące z instytucjami/organizacjami kulturalnymi. Do konkursu przyjmowane są kampanie, które odbyły się w 2018 roku. Zgłoszenia zbierane są od 4 do 20 lutego 2019 r. mailowo na: marketingwkulturze@ikm.gda.pl.

 

Jury składające się z przedstawicieli i przedstawicielek IKM oraz prelegentów i prelegentek konferencji wybierze 6 projektów, które zostaną zaprezentowane 7 marca podczas wieczoru integracyjnego. Informacja o przejściu do drugiego etapu będzie przekazana do 25 lutego. Zwycięzca otrzyma statuetkę #MwK2019 oraz 1 000 zł.

Regulamin konkursu do pobrania: REGULAMIN.

Konferencja Marketing w Kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka to doroczne, ogólnopolskie spotkanie osób zajmujących się promocją, komunikacją i marketingiem w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych czy oddolnych inicjatywach. To dwa dni spotkań z ekspertami i ekspertkami z Polski i z zagranicy oraz tematyczne warsztaty. Konferencja organizowana jest przez Instytut Kultury Miejskiej. Czwarta edycja wydarzenia odbędzie się 7 – 8 marca 2019 w Gdańsku. Rejestracja: https://marketingwkulturze2019.conrego.com/.

Wśród prelegentów i prelegentek oraz prowadzących warsztaty: Paweł Tkaczyk (MIDEA), Anna Miotk (PBI), Artur Jabłoński (digitalk), Agata Grenda (Grenda. Produkcja kultury), Michał Bajorek (@24hoursuccess), Katarzyna Szustow (Szustow. Kultura i Komunikacja), Bartłomiej Brach (PTBRiO), Anna Rzeźnik (PTBRiO), Agata Romaniuk (Blink spark a change), Bartłomiej Raducha (WebWave CMS), Sylwia Chwalana (Lekko o copywritingu), czy Przemysław Witka (Agile Brains).

Co roku organizatorzy zapraszają również gości z zagranicy. Tym razem do prelegentów dołączył Hansjürgen Schmölzer. Jest menadżerem kultury, dziennikarzem, filmowcem. Został odznaczony austriacką nagrodą państwową w dziedzinie Marketingu oraz Globe Award za najlepiej promowany projekt kulturalny na świecie (Europejska Stolica Kultury Graz 2003), właściciel agencji marketingowej BSX. Tytuł jego wystąpienia to: „Dlaczego mieliby nas odwiedzać goście zagraniczni? Analiza strategiczna dla instytucji kultury z obszarów pozametropolitalnych”.

Dostępna jest pula ostatnich 100 biletów. Rejestracja na konferencję: https://marketingwkulturze2019.conrego.com/. Wydarzenie odbędzie się w Starym Maneżu, ul. Słowackiego 23, Gdańsk-Wrzeszcz.

Bilety na konferencję:

– 150 zł – dwa dni konferencji (7 i 8 marca 2019)
Bilety na warsztaty towarzyszące wydarzeniu wyczerpały się.

Konferencja Marketing w Kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka

7 – 8 marca 2019 | Stary Maneż, ul. Słowackiego 23 Gdańsk-Wrzeszcz
Organizator: Instytut Kultury Miejskiej, www.ikm.gda.pl
Kontakt z koordynatorkami wydarzenia (Marta Bańka i Monika Serafin-Szymczak): marketingwkulturze@ikm.gda.pl.